Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0010(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0144/2014

Внесени текстове :

A7-0144/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0140

Приети текстове
PDF 258kWORD 35k
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург
Изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1 януари 2014 г. *
P7_TA(2014)0140A7-0144/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1 януари 2014 г. (COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0024),

—  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0031/2014),

—  като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0144/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Правна информация - Политика за поверителност