Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0010(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0144/2014

Esitatud tekstid :

A7-0144/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/02/2014 - 7.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0140

Vastuvõetud tekstid
PDF 182kWORD 32k
Kolmapäev, 26. veebruar 2014 - Strasbourg
Otsuse 2004/162/EÜ muutmine seoses selle kohaldamisega Mayotte'i suhtes alates 1. jaanuarist 2014 *
P7_TA(2014)0140A7-0144/2014

Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2004/162/EÜ seoses selle kohaldamisega Mayotte'i suhtes alates 1. jaanuarist 2014 (COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2014)0024),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0031/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0144/2014),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika