Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0339(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0224/2012

Předložené texty :

A7-0224/2012

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0156

Přijaté texty
PDF 284kWORD 54k
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk
Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 ***I
P7_TA(2014)0156A7-0224/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Zdraví pro růst, třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0709),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 168 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0399/2011),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie a zejména na její článek 35,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 nazvané „Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013“(1),

–  s ohledem na bílou knihu nazvanou „Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013“ (COM(2007)0630),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. února 2012(2),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 4. května 2012(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU(4),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. listopadu 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0224/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 56.
(2) Úř. věst. C 143, 12.5.2012, s. 102.
(3) Úř. věst. C 225, 27.7.2012, s. 223.
(4) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 25.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1350/2007/ES
P7_TC1-COD(2011)0339

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 282/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí