Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0339(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0224/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0224/2012

Keskustelut :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Äänestykset :

PV 26/02/2014 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0156

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 87k
Keskiviikko 26. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014-2020) ***I
P7_TA(2014)0156A7-0224/2012
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014–2020 (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0709),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 168 artiklan 5 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0399/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 35 artiklan,

–  ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman "Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013"(1),

–  ottaa huomioon valkoisen kirjan "Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013" (COM(2007)0630),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. helmikuuta 2012 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 4. toukokuuta 2012 antaman lausunnon(3),

–  ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman terveyserojen vähentämisestä EU:ssa(4),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 20. marraskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A7-0224/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 56.
(2) EUVL C 143, 12.5.2012, s. 102.
(3) EUVL C 225, 27.7.2012, s. 223.
(4) EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 25.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi unionin kolmannen terveysalan toimintaohjelman perustamisesta (2014–2020) ja päätöksen N:o 1350/2007/EY kumoamisesta
P7_TC1-COD(2011)0339

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 282/2014.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö