Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2011/0339(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0224/2012

Podneseni tekstovi :

A7-0224/2012

Rasprave :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Glasovanja :

PV 26/02/2014 - 9.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0156

Usvojeni tekstovi
PDF 275kWORD 78k
Srijeda, 26. veljače 2014. - Strasbourg
Treći program za djelovanje EU-a na području zdravstva 2014. - 2020. ***I
P7_TA(2014)0156A7-0224/2012
Rezolucija
 Tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o donošenju programa Zdravlje za rast, trećeg višegodišnjeg programa djelovanja EU-a na području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020. (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2011)0709),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 168. stavak 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0399/2011),

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, posebice njezin članak 35.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. listopada 2008. naslovljenu „Zajedno za zdravlje: strateški pristup za EU 2008. – 2013.”(1),

–  uzimajući u obzir bijelu knjigu – Zajedno za zdravlje: strateški pristup za EU 2008. – 2013. (COM(2007)0630),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. veljače 2012.(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 4. svibnja 2012.(3),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 8. ožujka 2011. o smanjenju nejednakosti u zdravlju u EU-u(4),

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 20. studenoga 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja Odbora za proračune i Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A7‑0224/2012),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 9E, 15.1.2010., str. 56.
(2) SL C 143, 12.5.2012., str. 102.
(3) SL C 225, 27.7.2012., str. 223.
(4) SL C 199E, 7.7.2012., str. 25.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1350/2007/EZ
P7_TC1-COD(2011)0339

(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 282/2014.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti