Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0339(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0224/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0224/2012

Viták :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Szavazatok :

PV 26/02/2014 - 9.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0156

Elfogadott szövegek
PDF 260kWORD 67k
2014. február 26., Szerda - Strasbourg
Az Egészségügy a növekedésért program (2014–2020) ***I
P7_TA(2014)0156A7-0224/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. február 26-i jogalkotási állásfoglalása az „Egészségügy a növekedésért” program, az egészségügyre vonatkozó harmadik többéves uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0709),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 168. cikkének (5) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0399/2011),

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 35. cikkére,

–  tekintettel az „Együtt az egészségért: stratégiai megközelítés az EU számára 2008–2013” című fehér könyvről szóló, 2008. október 9-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az „Együtt az egészségért: stratégiai megközelítés az EU számára 2008–2013” című fehér könyvre (COM(2007)0630),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. február 23-i véleményére(2),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. május 4-i véleményére(3),

–  tekintettel az EU-ban az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséről szóló, 2011. március 8-i európai parlamenti állásfoglalásra(4),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. november 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint Költségvetési Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0224/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 9. E, 2010.1.1., 56. o.
(2) HL C 143., 2012.5.12., 102. o.
(3) HL C 225., 2012.7.27., 223. o.
(4) HL C 199. E, 2012.7.7., 25. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 26-án került elfogadásra az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról és az 1350/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0339

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 282/2014/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat