Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0299(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0272/2013

Předložené texty :

A7-0272/2013

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0157

Přijaté texty
PDF 285kWORD 40k
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk
Transevropské telekomunikační sítě ***I
P7_TA(2014)0157A7-0272/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES (COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – 2011/0299(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0657) a na pozměněný návrh (COM(2013)0329),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0149/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. února 2012(1),

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 4. května 2012(2),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. listopadu 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0272/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 143, 22.5.2012, s. 120.
(2) Úř. věst. C 225, 27.7.2012, s. 211.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES
P7_TC1-COD(2011)0299

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 283/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí