Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0299(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0272/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0272/2013

Viták :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Szavazatok :

PV 26/02/2014 - 9.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0157

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 53k
2014. február 26., Szerda - Strasbourg
Transzeurópai távközlési hálózatok ***I
P7_TA(2014)0157A7-0272/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. február 26-i jogalkotási állásfoglalása a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0329 – C7- 0149/2013– 2011/0299(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0657) és módosított javaslatára (COM(2013)0329),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0149/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. február 22-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. május 4-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. november 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság , valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság, véleményére (A7‑0272/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 143., 2012.5.22., 120. o.
(2) HL C 225., 2012.7.27., 211. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 26-án került elfogadásra a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0299

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 283/2014/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat