Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0299(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0272/2013

Texte depuse :

A7-0272/2013

Dezbateri :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Voturi :

PV 26/02/2014 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0157

Texte adoptate
PDF 277kWORD 47k
Miercuri, 26 februarie 2014 - Strasbourg
Rețelele de telecomunicații transeuropene ***I
P7_TA(2014)0157A7-0272/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o serie de orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE (COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – 2011/0299(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0657) și propunerea modificată (COM(2013)0329),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0149/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 februarie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 mai 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 noiembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltare regională, precum și al Comisiei pentru cultură și educație (A7-0272/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 143, 22.5.2012, p. 120.
(2) JO C 225, 27.7.2012, p. 211.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE
P7_TC1-COD(2011)0299

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 283/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate