Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0366(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0276/2013

Předložené texty :

A7-0276/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Hlasování :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Vysvětlení hlasování
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Přijaté texty
PDF 285kWORD 101k
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk
Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0788),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0420/2012),

—  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 53 odst. 1 a čl. 62 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k využívání aktů v přenesené pravomoci,

—  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality českou poslaneckou sněmovnou, dánským parlamentem, řeckým parlamentem, italskou poslaneckou sněmovnou, italským senátem, portugalským parlamentem, rumunskou poslaneckou sněmovnou a švédským parlamentem uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. července 2013(1),

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 3. července 2013(2),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. prosince 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na články 55, 37 a 37a jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro právní záležitosti (A7-0276/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 65.
(2) Úř. věst. C 280, 27.9.2013, s. 57.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 8. října 2013 (Přijaté texty, P7_TA(2013)0398).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. února 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES
P7_TC1-COD(2012)0366

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2014/40/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí