Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0366(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0276/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0276/2013

Keskustelut :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Äänestykset :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Äänestysselitykset
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Hyväksytyt tekstit
PDF 192kWORD 99k
Keskiviikko 26. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0788),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0420/2012),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan sekä 62 ja 114 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon delegoitujen säädösten käytöstä,

–  ottaa huomioon Tšekin edustajainhuoneen, Tanskan parlamentin, Kreikan parlamentin, Italian edustajainhuoneen, Italian senaatin, Portugalin parlamentin, Romanian edustajainhuoneen sekä Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 4. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 3. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 18. joulukuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55, 37 ja 37 a artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0276/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(3);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 65.
(2)EUVL C 280, 27.9.2013, s. 57.
(3)Tämä kanta korvaa 8. lokakuuta 2013 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0398).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/…/EU antamiseksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta
P7_TC1-COD(2012)0366

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2014/40/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö