Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0366(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0276/2013

Texte depuse :

A7-0276/2013

Dezbateri :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Voturi :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Explicaţii privind voturile
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Texte adoptate
PDF 281kWORD 101k
Miercuri, 26 februarie 2014 - Strasbourg
Fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0788),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0420/2012),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolele 53 alineatul (1), 62 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice referitor la utilizarea actelor delegate,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Deputaților din Cehia, Parlamentul Danemarcei, Parlamentul Greciei, Camera Deputaților din Italia, Senatul Italiei, Parlamentul Portugaliei, Camera Deputaților din România și Parlamentul Suediei, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 iulie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 iulie 2013(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 55, 37 și 37a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0276/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 65.
(2) JO C 280, 27.9.2013, p. 57..
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 8 octombrie 2013 (Texte adoptate, P7_TA(2013)0398).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 februarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE
P7_TC1-COD(2012)0366

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/40/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate