Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2154(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0059/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0059/2014

Viták :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Szavazatok :

PV 27/02/2014 - 10.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0164

Elfogadott szövegek
PDF 234kWORD 77k
2014. február 27., Csütörtök - Strasbourg
SOLVIT
P7_TA(2014)0164A7-0059/2014

Az Európai Parlament 2014. február 27-i állásfoglalása a SOLVIT-ról (2013/2154(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SOLVIT működését meghatározó elvekről szóló, 2013. szeptember 17-i 2013/461/EU bizottsági ajánlásra(1),

–  tekintettel „A vállalkozások és a polgárok lehetőségeinek bővítése az egységes európai piacon: Cselekvési terv az Európa Önökért portál a tagállamokkal együttműködésben történő fejlesztésére” című, 2013. szeptember 17-i bizottsági közleményre (COM(2013)0636),

–  tekintettel „A hatékony problémamegoldás erősítése az egységes piacon – a SOLVIT-ban rejlő lehetőségek teljes mértékű felszabadításáról a SOLVIT 10. születésnapja alkalmából” című, 2012. február 24-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012)0033),

–  tekintettel a „Helyzetkép az egységes piaci integrációról, 2013 – Hozzájárulás a 2013. évi éves növekedési jelentéshez” című első, 2012. november 28-i bizottsági jelentésre (COM(2012) 0752),

–  tekintettel „Az egységes piac jobb irányítása” című, 2012. június 8-i bizottsági közleményre (COM(2012) 0259),

–  tekintettel „Az egységes piac megvalósítása – Éves irányítási felülvizsgálat 2011” című, 2012. február 24-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012) 0025),

–  tekintettel a 2013. július 4-én közzétett online egységes piaci eredménytáblára,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által megrendelt, „Egyetlen európai kapcsolattartási pont” című, 2013. júliusi tanulmányra,

–  tekintettel az egységes piac irányításáról szóló, 2013. február 7-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag: a növekedés érdekében teendő következő lépések” című, 2012. június 14-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az egységes piacon belüli irányításról és partnerségről szóló, 2011. április 6-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a SOLVIT-ról szóló 2010. március 9-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0059/2014),

A.  mivel a polgárok és a vállalkozások jogait az egységes piacon hatékonyan kell alkalmazni, és mivel az e jogokat biztosító uniós jogszabályokat hatékonyan végre kell hajtani annak biztosítása érdekében, hogy minden polgár és vállalkozás részesüljön a belső piacban rejlő lehetőségek előnyeiből;

B.  mivel az állampolgárok tájékoztatása az őket megillető jogokról, valamint annak elősegítése, hogy e jogokkal élni is tudjanak, hozzájárul a belső piac jobb működéséhez;

C.  mivel a SOLVIT jelenleg évi mintegy 1300 esettel foglalkozik, és ügyfeleinek körülbelül 90%-a esetében a 70 napos határidőn belül megoldást tud találni;

D.  mivel az Európa Önökért portál iránti érdeklődés gyorsan növekszik, és azt egyre gyakrabban használják, és mivel az online egységes piaci eredménytábla szerint 2012-ben naponta mintegy 11 000 látogató járt a portálon, szemben az azt megelőző évi 6500-zal;

E.  mivel több ízben felszólított a SOLVIT-hálózat további megerősítésére és az uniós jogokra vonatkozó több és jobb információ rendelkezésre bocsátására;

F.  mivel a SOLVIT mint kulcsfontosságú problémamegoldó eszköz és ennélfogva mint olyan eszköz, amely biztosítja az egységes piacra vonatkozó uniós jog jobb betartását, fontos szerepet játszik; mivel ennek ellenére a SOLVIT-ot és az általa kínált lehetőségeket továbbra sem használják ki teljes mértékben;

G.  mivel teljes körű kihasználtsága esetén a SOLVIT-hálózat sok területen lehet hasznos eszköz a bírósági rendszerek túlzott igénybevételének megelőzésében, amely rendszerek rendkívül bonyolultak lehetnek, és így megnehezítik az állampolgárok és vállalkozások számára problémáik megoldását;

H.  mivel az általa megrendelt, „Egyetlen európai kapcsolattartási pont” című tanulmány szerint, noha az online tájékoztatás, tanácsadás és segítségnyújtás széles skálája áll az európai polgárok és vállalkozások rendelkezésére, e szolgáltatások ismertsége nagyon alacsony, és a megkérdezettek 91,6%-ának egyáltalán nem volt tudomása olyan online szolgáltatásról, amit az egységes piaccal kapcsolatos problémái megoldása céljából igénybe vehet;

I.  mivel a SOLVIT által nyújtott segítség hatékonysága nagymértékben függ az ott dolgozó személyzet jó képzettségétől;

J.  mivel nagyobb erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a SOLVIT jobban illeszkedjen a nemzeti és uniós szintű segítségnyújtási szolgáltatások és jogérvényesítő eszközök sorába;

K.  mivel a polgároknak és a vállalkozásoknak – annak érdekében, hogy képesek legyenek helyesen meghatározni és megoldani a felmerülő problémákat – ismerniük kell az egységes piacon őket megillető jogokat, és e tudatosság javítása érdekében még többet kell tenni;

Bevezetés: a jogok és lehetőségek hatékony kihasználása az egységes piacon

1.  ismételten hangsúlyozza, hogy az egységes piacban rejlő lehetőségeket csak akkor lehet kiaknázni, ha a polgárok és a vállalkozások ismerik jogaikat és lehetőségeiket, és képesek azokat hatékonyan kihasználni; emlékeztet arra, hogy e célkitűzéseket csak akkor lehet elérni, ha a tagállamok biztosítják az egységes piaci jogszabályok hatékony végrehajtását, és ha magas színvonalú tájékoztatás és hatékony problémamegoldó mechanizmusok állnak rendelkezésre;

2.  kiemeli, hogy az egységes piaccal kapcsolatos számos probléma oka egyrészt az, hogy egy vagy több tagállam túlterjeszkedő módon alkalmazza, illetve késve vagy helytelenül hajtja végre az uniós jogszabályokat, másrészt az, hogy a nemzeti szabályok ellentétesek az uniós joggal; e tekintetben határozottan felszólítja a Bizottságot, hogy gyakoroljon nyomást azokra a tagállamokra, amelyek nem tartják be az egységes piacra vonatkozó szabályokat;

3.  rámutat, hogy az egységes piaci jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos számos problémára a SOLVIT-hálózat révén derül fény, és javasolja, hogy e problémák orvoslása érdekében a SOLVIT segítse elő az igazgatási és szabályozási változtatásokat; sürgeti a Tanácsot, hogy a nemzeti hatóságok és a Bizottság közötti együttműködés megerősítése érdekében léptessen életbe olyan intézkedéseket, amelyek javítják a közigazgatási feladatok ellátását;

4.  hangsúlyozza, hogy a SOLVIT-nak hatékony eszközökkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy felhívja a Bizottság figyelmét a tudomására jutott, az uniós jog végrehajtásának elmulasztásából adódó belső piaci problémákra;

5.  hangsúlyozza, hogy az egységes piaci jogszabályok végrehajtása, érvényesítése és betartása rendkívül fontos az európai fogyasztók és vállalkozások, és ezáltal a gazdaság egésze számára, valamint a polgároknak az egységes piac működésébe vetett bizalma szempontjából; hangsúlyozza ezenkívül a tagállamok ehhez kapcsolódó jogi kötelezettségeit is;

6.  ismételten felszólít az alkalmazandó jogsértési eljárások továbbfejlesztésére, többek között az egységes piacra vonatkozó uniós rendelkezések megsértésével kapcsolatos eljárások szigorúbb alkalmazásának biztosítása, valamint gyorsabb eljárások alkalmazása révén;

7.  hangsúlyozza továbbá annak fontosságát, hogy mindent megtegyenek a végrehajtási problémák megelőzéséért, feltárásáért és kiküszöbölésért, még mielőtt hivatalos jogsértési eljárás megindítására lenne szükség;

8.  kiemeli, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv be nem tartásával szemben zéró toleranciát kell alkalmazni, és az említett irányelv végrehajtását és átültetését kölcsönös szakértői értékeléseknek kell alávetni, biztosítandó az egységes piaci jogszabályok hatékony alkalmazását;

SOLVIT: segítség a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak a problémák megoldásában

9.  üdvözli a SOLVIT működését meghatározó elvekről szóló bizottsági ajánlást, amely kijelöli az utat a SOLVIT 2.0 számára;

10.  megjegyzi, hogy a SOLVIT-hálózat kézzelfogható eredményeket ért el és bizonyította hasznosságát; mindazonáltal megjegyzi, hogy e területen még bőven van tennivaló, különösen a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó jogviták rendezése terén és a megkeresések megoldásához szükséges idő tekintetében;

11.  üdvözli a Bizottság azon elképzelését, hogy a SOLVIT-hálózat sikeres tevékenységét tovább optimalizálják a belső piaci kérdéseket érintő, határokon átnyúló viták informális, gyors és polgárközeli megoldása érdekében, és javasolja, hogy a tagállamok szorosan dolgozzanak együtt a Bizottsággal a szabad, felhasználóbarát SOLVIT-rendszer javítása érdekében;

12.  úgy véli, hogy folyamatosan javítani kell a SOLVIT-központok teljesítményét, különös tekintettel a társadalombiztosítási ügyekre, és ösztönzi a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek együttműködésének javítását;

13.  szorgalmazza, hogy kiemelten foglalkozzanak a munkavállalói jogokkal, a szociális jogokkal és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos, határokon átnyúló kérdésekkel, különös tekintettel a nyugdíjakkal, az európai uniós munkavállalókkal és a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos kérdésekre;

14.  kiemeli a SOLVIT jelentőségét a mozgó munkavállalók szempontjából az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kérdések és a határokon átnyúló problémák megoldása tekintetében;

15.  megjegyzi, hogy a SOLVIT ügyfeleinek nagy többségét a polgárok teszik ki; hangsúlyozza, hogy a SOLVIT mint problémamegoldó eszköz a vállalkozások számára is komoly lehetőségeket rejt, amit ki kell használni; hangsúlyozza, hogy többet kell tenni azért, hogy a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások jobban megismerjék a SOLVIT-ot, be kell mutatni nekik lehetőségeiket, és képessé kell tenni őket annak jobb kihasználására; üdvözli az Európa Önökért üzleti portál közelmúltbeli frissítését, ami fontos lépés ebbe az irányba;

16.  felhív a SOLVIT-ra irányuló PR-tevékenység megerősítésére a hálózat ismertségének jelentős mértékű növelése érdekében; felszólítja a tagállamokat, a Bizottságot és az Európai Parlamentet, hogy választókörzeteikben figyelemfelkeltő kampányok révén erősítsék az Európa Önökért és a SOLVIT szerepét; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak lehetőségük van a SOLVIT regionális szintű szerepének további ösztönzésére, megjegyzi azonban, hogy valamennyi ügyet nemzeti szinten kell kezelni;

17.  felhívja a figyelmet arra, hogy a SOLVIT-hoz még mindig nagy mennyiségben nyújtanak be olyan ügyeket, amelyek nem tartoznak a hatáskörébe, ami lelassítja a SOLVIT-hoz benyújtott panaszok kezelését; hangsúlyozza ezért, hogy jobban el kell magyarázni a polgároknak és a vállalkozásoknak a SOLVIT illetékességi területét;

18.  felszólítja a tagállamokat, hogy – tekintettel a SOLVIT-központok megszervezésének a 2013. szeptember 17-i bizottsági ajánlásban meghatározott feltételeire – bocsássanak rendelkezésre megfelelő erőforrásokat a SOLVIT-hálózat fenntartására;

19.  hangsúlyozza, hogy a költségvetési megszorítások és a korlátozott emberi erőforrások ellenére is fontos fenntartani a SOLVIT által nyújtott szolgáltatás színvonalát; hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy a SOLVIT-központok elegendő számú jól képzett, megfelelő jogi tapasztalattal bíró és az érintett uniós nyelveket kellően ismerő munkatárssal rendelkezzenek, valamint hogy ezzel összhangban a munkatársak megfelelő képzést kapjanak készségeik és ismereteik folyamatos fejlesztése érdekében;

20.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a különböző tagállamokban működő SOLVIT-központok mind hasonló színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, mivel ez a hatékony problémamegoldás kulcsfontosságú eleme;

21.  kiemeli, hogy fontos a csupán az uniós jogszabályok tisztázását igénylő problémák gyors megoldása és a bonyolult ügyekben segítséget kérő ügyfelekkel való megfelelő kommunikáció;

22.  szorgalmazza a SOLVIT egyéb panaszkezelő eljárásokkal, különösen az EU Pilot programmal való jobb összehangolását;

23.  hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy a SOLVIT az üzleti élethez kötődő több ügy kezelésében vegyen részt; megjegyzi, hogy ehhez arra van szükség, hogy az üzleti közösség szélesebb körben megismerje a SOLVIT-ot, szorosabb együttműködés alakuljon ki a SOLVIT és az európai és nemzeti szakmai szövetségek között – például SOLVIT-központokat és vállalkozói szövetségeket tömörítő munkacsoportok formájában –, és némely SOLVIT-központ összetettebb ügyeket is hajlandó legyen elvállalni;

24.  sajnálattal állapítja meg, hogy a SOLVIT az üzleti élethez kapcsolódó számos ügyet, amelyet egyébként kezelhetne, azon az alapon utasít vissza, hogy azok túl bonyolultak; úgy véli, hogy ha egyes SOLVIT-központok az ilyen üzleti ügyek kezelését túl bonyolultnak találják, akkor ezzel a problémával helyben, az adott SOLVIT-központokban kell foglalkozni;

25.  kiemeli annak fontosságát, hogy a Bizottság informális segítséget nyújtson az ügykezeléshez, többek között informális jogi tanácsadást biztosítson a bonyolult esetekben; felszólítja a SOLVIT-központokat, hogy éljenek ezzel a segítséggel;

26.  hangsúlyozza a SOLVIT-központok közötti információcsere fontosságát, és javasolja, hogy a tagállamok fektessenek be az e központok közötti együttműködés javításába; arra ösztönzi az Unió-szerte működő SOLVIT-központokat, hogy kezdeményezzék a bevált gyakorlatok részletesebb és átfogóbb megosztását, és kiemeli a SOLVIT-központok közötti, az általuk nyújtott szolgáltatások végrehajtására és előmozdítására vonatkozó tapasztalatcsere fontosságát;

27.  üdvözli, hogy a 2013/461/EU bizottsági ajánlás pontosítja a SOLVIT megbízatását azokban az esetekben, ahol a nemzeti jogszabályok ellentétesek az uniós joggal (az úgynevezett strukturális ügyek); üdvözli, hogy ezeket az ügyeket bizonyos SOLVIT-központok veszik át; felszólítja a SOLVIT-központokat, hogy amennyiben ilyen strukturális problémák merülnek fel, nyújtsanak hatékony segítséget, többek között segítsenek a javasolt nemzeti jogszabály által jelentett lehetséges problémák meghatározásában;

28.  felszólítja a SOLVIT-központokat, hogy legyenek bátrabbak és hatékonyabbak a panaszok megválaszolásában és különösen a bonyolultabb ügyek kezelésében;

29.  kiemeli annak a fontosságát, hogy a kérelmező, az érintett SOLVIT-központok és a Bizottság kommunikáljanak és szorosan működjenek együtt egymással az eljárás során; megjegyzi, hogy a kérelmezővel sok esetben nem konzultálnak az eljárás alatt, és a kérelmező csak a kérelem benyújtásakor, majd az ügy lezárásakor érintkezik a SOLVIT-központtal;

30.  úgy véli, hogy szorosabb együttműködésre van szükség a tagállamok valamennyi kormányzati szintje és a SOLVIT között;

31.  kifejezetten üdvözli a személyes adatok SOLVIT-központok általi védelmét, és szorgalmazza az adatvédelem folyamatos nyomon követését, és szükség esetén megerősítését annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos igényeinek;

32.  hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy növekedjen a SOLVIT-hálózat ismertsége és láthatósága, és hogy a hálózat közelebb kerüljön azokhoz az emberekhez, akik nem tudnak róla; felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsák – például a fogyatékossággal élők és az idősebb személyek számára – a SOLVIT-központokhoz és az internetes portálokhoz való egyenlő hozzáférést, valamint alakítsák ki ezzel összefüggésben a felhasználók és a SOLVIT-központok közötti kapcsolatfelvétel valamennyi lehetséges formáját; figyelembe veszi a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló irányelvre vonatkozó bizottsági javaslatot (COM(2012)0721);

33.  hangsúlyozza a SOLVIT-portál más, kapcsolódó szereplőkkel és platformokkal való összekapcsolásának és integrálásának szükségességét annak érdekében, hogy a portál minden felhasználó számára hozzáférhetőbbé és láthatóbbá váljon; javasolja, hogy a tagállamok szorosan működjenek együtt a Bizottsággal a SOLVIT-rendszer javításán azáltal, hogy Unió-szerte koherens megközelítést alkalmaznak, és javítják a rendszer láthatóságát; úgy véli, hogy minden érintett európai intézmény internetes oldalának tartalmaznia kell az Európa Önökért oldalára mutató internetes hivatkozást;

34.  hangsúlyozza a SOLVIT-ügyeket tartalmazó adatbázisra vonatkozó ismeretek terjesztésének fontosságát, és üdvözli a Bizottság azon ajánlását, amely szerint a SOLVIT keretében nem kezelhető ügyekben tájékoztatást kell nyújtani a nemzeti és uniós szintű alternatív vitarendezési hálózatokról vagy információs forrásokról, köztük az egyéb lehetséges jogorvoslati lehetőségekről is;

35.  arra bátorítja a SOLVIT-központokat, hogy lépjenek fel kezdeményezően, és saját maguktól építsenek ki kapcsolatokat a polgárokkal, a vállalkozásokkal és a nemzeti parlamentekkel;

36.  üdvözli az online egységes piaci eredménytáblát, amely bemutatja a tagállamok SOLVIT-tal és az Európa Önökért portállal, valamint az egységes piac működése szempontjából meghatározó uniós jogszabályokkal kapcsolatos eredményeit;

37.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek további lépéseket a szóban forgó eszközök rendelkezésre állásáról szóló információk polgárok, vállalkozások és vállalkozók körében történő terjesztése érdekében a tömegtájékoztatás minden lehetséges eszköze segítségével – az internetet is beleértve – úgy, hogy az információk eljussanak az állampolgárok és vállalkozások lehető legszélesebb köréhez; felhívja a tagállamokat a meghatározott felhasználói csoportokat, köztük a vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat megcélzó tájékoztató kampányok megszervezésére;

38.  felszólítja a Bizottságot, hogy az egységes piaci integrációról szóló éves jelentés keretében, az éves növekedési jelentés részeként, továbbra is kísérje figyelemmel az uniós problémamegoldó mechanizmusok – különösen a SOLVIT – teljesítményét; ismételten felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy erősítse meg az egységes piaci irányítást úgy, hogy az Európai Szemeszteren belül létrehoz egy különleges pillért, és ezen belül országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg;

39.  továbbra is elkötelezett a SOLVIT fejlődésének szoros figyelemmel kísérése mellett; sürgeti a Bizottságot, hogy a SOLVIT kívánatos fejlődése érdekében határozzon meg mérhető célokat; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy határozzák meg saját mérhető céljaikat és a helyi SOLVIT-központok által az ügykezelés fejlesztése tekintetében teljesítendő határidőket is; e tekintetben úgy véli, hogy az eredmények nyomon követése szempontjából a polgárokat és a vállalkozásokat érintő esetek szétválasztása előremutató lehet; úgy véli, hogy ha e célokat nem sikerül elérni, meg kell fontolni az informális eljárás jogalkotási aktussal való felváltásának lehetőségét, figyelembe véve a már létező mechanizmusokat, például az alternatív vitarendezésről szóló 2013/11/EU irányelvet és a jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendeletet; sürgeti a Tanácsot, hogy e tekintetben kövesse a Parlament törekvéseit; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az európai szemeszteren belül szorosan kövessék nyomon az említett uniós és nemzeti SOLVIT-célok terén elért eredményeket;

Európa Önökért: a polgárok és a vállalkozások igényeinek jobb kiszolgálása

40.  megjegyzi, hogy az Európa Önökért portál használata folyamatosan nő;

41.  ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európa Önökért portálra és a SOLVIT-rendszerre vonatkozó tájékoztató kampányok összehangolása során tegyenek egyértelmű különbséget e két program között;

42.  üdvözli az Európa Önökért cselekvési tervben meghatározott célokat, nevezetesen az egységes piacon érvényesülő uniós jogokról szóló magas színvonalú, gyakorlatias tájékoztatás teljessé tételét, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti szoros partnerség gyakorlati megvalósítását;

43.  arra ösztönzi a Bizottságot, hogy tegyen hatékonyabb lépéseket annak érdekében, hogy az Európa Önökért portált minél inkább a vállalkozásokat segítő eszközként pozicionálja, és növelje annak láthatóságát, aminek egyik módja a közösségi média jobb kihasználása; úgy véli, hogy márkaépítéssel és a SOLVIT bevonásával az Európa Önökért portált kellene az egyetlen hozzáférési ponttá tenni a problémába ütköző vagy információt kereső európai fogyasztók és vállalkozások számára; úgy véli, hogy egy egységes hozzáférési pont referenciapontként szolgálhatna a polgárok és a vállalkozások számára, és jobban elősegíthetné a különböző információs eszközökhöz és speciális problémamegoldó mechanizmusokhoz, például a SOLVIT-hoz való hozzáférésüket;

44.  felhívja a Bizottságot, hogy bővítse ki az Európa Önökért portál működési körét, hogy az teljes mértékben lefedje az egységes piacon belüli jogokat, kötelességeket és lehetőségeket, valamint hogy tegye a portált a lehető legnagyobb mértékben felhasználóbaráttá;

45.  sürgeti a tagállamokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást az uniós jogokra vonatkozó nemzeti szabályokról és eljárásokról; felszólítja a tagállamokat, hogy a tájékoztatást gyakorlatias, szakzsargontól mentes, mindenki számára egyformán elérhető, naprakész formában biztosítsák, és az legyen elérhető az érintett nyelveken, továbbá, hogy nemzeti portáljaikat (e-kormányzat) kapcsolják össze az Európa Önökért portállal;

o
o   o

46.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

(1) HL L 249., 2013.9.19., 10. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0054.
(3) HL C 332. E, 2013.11.15., 72. o.
(4) HL C 296. E, 2012.10.2., 51. o.
(5) HL C 349. E, 2010.12.22., 10. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat