Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0817(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0477/2013

Внесени текстове :

A7-0477/2013

Разисквания :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0165

Приети текстове
PDF 273kWORD 104k
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург
Европейска заповед за разследване в наказателноправната област ***I
P7_TA(2014)0165A7-0477/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 февруари 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската заповед за разследване в наказателноправната област (09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид инициативата на група държави членки, представена на Парламента и на Съвета (09288/2010),

—  като взе предвид член 76, буква б) и член 82, параграф 1, буква a) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които проектът на акт е представен на Парламента (C7‑0185/2010),

—  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 5 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 44 и 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7‑0477/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 февруари 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси
P7_TC1-COD(2010)0817

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/41/EС.)

Правна информация - Политика за поверителност