Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0817(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0477/2013

Esitatud tekstid :

A7-0477/2013

Arutelud :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Hääletused :

PV 27/02/2014 - 10.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0165

Vastuvõetud tekstid
PDF 184kWORD 78k
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg
Euroopa uurimismäärus ***I
P7_TA(2014)0165A7-0477/2013
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 27. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud liikmesriikide rühma algatust (09288/2010),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 76 punkti b ja artikli 82 lõike 1 punkti a, mille alusel esitati seadusandliku akti eelnõu Euroopa Parlamendile (C7-0185/2010),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikeid 3 ja 15,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 5. detsembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 44 ja 55,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7‑0477/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 27. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades
P7_TC1-COD(2010)0817

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2014/41/EL) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika