Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0817(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0477/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0477/2013

Keskustelut :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0165

Hyväksytyt tekstit
PDF 182kWORD 91k
Torstai 27. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Eurooppalainen tutkintamääräys ***I
P7_TA(2014)0165A7-0477/2013
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. helmikuuta 2014 esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun jäsenvaltioiden ryhmän aloitteen (09288/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 76 artiklan b alakohdan ja 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti säädösesitys on toimitettu Euroopan parlamentille (C7‑0185/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 ja 15 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 5. joulukuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 44 ja 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0477/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä
P7_TC1-COD(2010)0817

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2014/41/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö