Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0817(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0477/2013

Pateikti tekstai :

A7-0477/2013

Debatai :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Balsavimas :

PV 27/02/2014 - 10.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0165

Priimti tekstai
PDF 267kWORD 81k
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d. - Strasbūras
Europos tyrimo orderis ***I
P7_TA(2014)0165A7-0477/2013
Rezoliucija
 Tekstas

2014 m. vasario 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose projekto (09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į grupės valstybių narių Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktą iniciatyvą (09288/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnio b punktą ir 82 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal kuriuos Parlamentui buvo pateiktas teisės akto projektas (C7-0185/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 ir 15 dalis,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 44 ir 55 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7-0477/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose
P7_TC1-COD(2010)0817

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2014/41/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika