Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0817(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0477/2013

Teksty złożone :

A7-0477/2013

Debaty :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Głosowanie :

PV 27/02/2014 - 10.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0165

Teksty przyjęte
PDF 274kWORD 92k
Czwartek, 27 lutego 2014 r. - Strasburg
Europejski nakaz dochodzeniowy ***I
P7_TA(2014)0165A7-0477/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając inicjatywę grupy państw członkowskich przedstawioną Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (09288/2010),

–  uwzględniając art. 76 lit. b) oraz art. 82 ust. 1 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których przedstawiono projekt aktu Parlamentowi (C7–0185/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 5 grudnia 2013 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 44 i 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0477/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 lutego 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych
P7_TC1-COD(2010)0817

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2014/41/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności