Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0817(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0477/2013

Texte depuse :

A7-0477/2013

Dezbateri :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0165

Texte adoptate
PDF 273kWORD 82k
Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg
Ordinul european de anchetă ***I
P7_TA(2014)0165A7-0477/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitoare la proiectul de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de anchetă în materie penală (09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere inițiativa unui grup de state membre prezentată Parlamentului European și Consiliului (09288/2010),

–  având în vedere articolul 76 litera (b) și articolul 82 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora i-a fost prezentat proiectul de act (C7-0185/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 44 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0477/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 februarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de anchetă în materie penală
P7_TC1-COD(2010)0817

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/41/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate