Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0817(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0477/2013

Ingivna texter :

A7-0477/2013

Debatter :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0165

Antagna texter
PDF 188kWORD 42k
Torsdagen den 27 februari 2014 - Strasbourg
En europeisk utredningsorder ***I
P7_TA(2014)0165A7-0477/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 februari 2014 om utkastet till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av initiativet från en grupp medlemsstater som har lagts fram för Europaparlamentet och rådet (09288/2010),

–  med beaktande av artikel 76 b och artikel 82.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka utkastet till akt har lagts fram för parlamentet (C7‑0185/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av 5 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 44 och 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0477/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området
P7_TC1-COD(2010)0817

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/41/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy