Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0415(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0104/2014

Předložené texty :

A7-0104/2014

Rozpravy :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Hlasování :

PV 27/02/2014 - 10.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0166

Přijaté texty
PDF 310kWORD 39k
Čtvrtek, 27. února 2014 - Štrasburk
Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít při překračování vnějších hranic vízum ***I
P7_TA(2014)0166A7-0104/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0853),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 a Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0430/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 13. února 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0104/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
P7_TC1-COD(2013)0415

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 259/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí