Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0205(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0043/2014

Ingivna texter :

A7-0043/2014

Debatter :

PV 26/02/2014 - 18
CRE 26/02/2014 - 18

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0167

Antagna texter
PDF 188kWORD 33k
Torsdagen den 27 februari 2014 - Strasbourg
Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU ***
P7_TA(2014)0167A7-0043/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 februari 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (11767/1/2013 – C7-0344/2013 – 2013/0205(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11767/1/2013),

–  med beaktande av utkastet till det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (11769/1/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.3 första stycket, 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v och 218.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0344/2013),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A7‑0043/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Indonesien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy