7 април 2014 г.
P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)
ПОПРАВКА
на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 февруари 2014 г., с оглед на приемането на Решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на Хърватия и Кипър на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на Решение № 895/2006/EО и Решение № 582/2008/EО на Европейския парламент и Съвета
(COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 251kWORD 112k
Правна информация - Политика за поверителност