7 april 2014
P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)
RECTIFICATIE
op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 27 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door [Bulgarije], Kroatië, Cyprus [en Roemenië] van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa voor de doorreis over hun grondgebied of een voorgenomen verblijf op hun grondgebied van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen en tot intrekking van Beschikkingen nrs. 895/2006/EG en 582/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad
(COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 221kWORD 243k
Juridische mededeling - Privacybeleid