7 kwietnia 2014
P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)
SPROSTOWANIE
do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 27 lutego 2014 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2014/UE wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez [Bułgarię], Chorwację, Cypr [i Rumunię] niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na tym terytorium nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni oraz uchylającego decyzję nr 895/2006/WE i decyzję nr 582/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 240kWORD 120k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności