7 aprilie 2014
P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)
RECTIFICARE
la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 februarie 2014 în vederea adoptării Deciziei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către [Bulgaria], Croația, Cipru [și România] a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și 582/2008/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului
(COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 239kWORD 115k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate