7 april 2014
P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut 2014/…/EU om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av [Bulgariens], Kroatiens och Cyperns [och Rumäniens] unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likställda med de egna nationella viseringarna för transitering genom dessa länders territorium eller planerade vistelser på deras territorium som inte överstiger 90 dagar under en 180-dagarsperiod och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG och beslut nr 582/2008/EG
(COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 219kWORD 102k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy