Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0210(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0082/2014

Předložené texty :

A7-0082/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/02/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0168

Přijaté texty
PDF 310kWORD 40k
Čtvrtek, 27. února 2014 - Štrasburk
Režim kontrol osob na vnějších hranicích ***I
P7_TA(2014)0168A7-0082/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. února 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Chorvatskem a Kyprem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, a kterým se zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0441),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. a) a b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0186/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. února 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0082/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. února 2014 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2014/EU, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Chorvatskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, a kterým se zrušují rozhodnutí č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES
P7_TC1-COD(2013)0210

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 565/2014/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí