Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0210(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0082/2014

Texte depuse :

A7-0082/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0168

Texte adoptate
PDF 278kWORD 40k
Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg
Controlul persoanelor la frontierele externe ***I
P7_TA(2014)0168A7-0082/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Croația și Cipru a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și 582/2008/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0441),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) literele (a) și (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0186/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 februarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0082/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 februarie 2014 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și 582/2008/CE
P7_TC1-COD(2013)0210

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 565/2014/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate