4 април 2014 г.
P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)
ПОПРАВКА
на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 февруари 2014 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № .../2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 193kWORD 75k
Правна информация - Политика за поверителност