4. dubna 2014
P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)
OPRAVA
k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 27. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
COM(2012)0650 - C7-0371/2012 - 2012/0309(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 187kWORD 74k
Právní upozornění - Ochrana soukromí