2014. gada 4. aprīlis
P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 27. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 187kWORD 75k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika