4 april 2014
P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)
RECTIFICATIE
op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 27 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening van het Europees Parlement met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 177kWORD 201k
Juridische mededeling - Privacybeleid