4 kwietnia 2014
P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)
SPROSTOWANIE
do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 27 lutego 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 194kWORD 76k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności