4. apríla 2014
P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)
KORIGENDUM
k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 27. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 188kWORD 73k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia