4 april 2014
P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 173kWORD 61k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy