Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0309(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0373/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0373/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 27/02/2014 - 10.6
CRE 27/02/2014 - 10.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0169

Elfogadott szövegek
PDF 360kWORD 45k
2014. február 27., Csütörtök - Strasbourg
A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása ***I
P7_TA(2014)0169A7-0373/2013
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. február 27-i jogalkotási állásfoglalása a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0650),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0371/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. február 5-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0373/2013),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt együttes nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatát;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 27-én került elfogadásra a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0309

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 509/2014/EU rendelet.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata Kolumbia és Peru további értékeléséről

Az Európai Parlament és a Tanács elismeri, hogy Kolumbia és Peru vonatkozó kritériumoknak való megfelelését további értékelés alá kell vetni még azelőtt, hogy az említett országokkal folytatandó vízummentességi tárgyalások megnyitását engedélyező határozatok tekintetében a Bizottság ajánlásokat terjeszt a Tanács elé.

A Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy késedelem nélkül elvégzi az értékeléseket, és hogy azok eredményeit az e rendelet hatálybalépését követően a lehető legrövidebb idő belül az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti.

Az Európai Parlament és a Tanács tudomásul veszi a Bizottság ezen kötelezettségvállalását

A Bizottság nyilatkozata az Európai Parlament tájékoztatásáról

A Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az 539/2001/EK rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslatot, amelynek célja a vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak jegyzékét tartalmazó mellékletek frissítése.

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló, 2010. október 20-i keretmegállapodással, és különösen annak 23. pontjával összhangban a Bizottság megismétli azon kötelezettségvállalását, amely szerint rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet azon vízummentességi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások lefolytatásáról, amelyekre egyes országoknak az 539/2001/EK rendelet II. mellékletébe történő átvételéből fakadóan kerül sor. A Bizottság évente legalább kétszer frissítéseket terjeszt az Európai Parlament illetékes szervei elé.”

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat