Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0309(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0373/2013

Texte depuse :

A7-0373/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.6
CRE 27/02/2014 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0169

Texte adoptate
PDF 361kWORD 44k
Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg
Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ***I
P7_TA(2014)0169A7-0373/2013
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0650),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0371/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 februarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0373/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație
P7_TC1-COD(2012)0309

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 509/2014.)


ANEXĂ LA REZOLUŢIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind evaluarea suplimentară a Columbiei și a Peru-ului

Parlamentul European și Consiliul recunosc necesitatea unei evaluări suplimentare a îndeplinirii de către Columbia și Peru a criteriilor pertinente înainte ca Comisia să prezinte recomandări Consiliului în ce privește deciziile de autorizare a începerii negocierilor privind acordurile privind exonerarea de obligația de a deține viză cu respectivele țări.

Comisia se angajează să efectueze aceste evaluări fără întârziere și să le transmită Parlamentului European și Consiliului cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Parlamentul European și Consiliul iau notă de respectivul angajament al Comisiei.

Declarația Comisiei privind informarea Parlamentului European

Comisia salută adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a propunerii sale de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 având ca scop să actualizeze anexele ce conțin listele țărilor terțe ai căror resortisanți sunt supuși obligației de a deține viză, sau sunt exonerați de această obligație.

În conformitate cu Acordul-cadru din 20 octombrie 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, și în special punctul 23, Comisia își reiterează angajamentul de a informa în mod regulat Parlamentul European cu privire la progresul negocierilor privind acordurile privind exonerarea de obligația de a deține viză pe care le necesită transferul unor țări la anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001. Comisia va prezenta actualizări organismelor pertinente din cadrul Parlamentului European de cel puțin două ori pe an.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate