Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2595(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0219/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7

Приети текстове :

P7_TA(2014)0170

Приети текстове
PDF 299kWORD 74k
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург
Положението в Украйна
P7_TA(2014)0170RC-B7-0219/2014

Резолюция на Европейския парламент от 27 февруари 2014 г. относно положението в Украйна (2014/2595(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Европейската политика за съседство, относно Източното партньорство и относно Украйна, и по-специално своята резолюция от 6 февруари 2014 г. относно положението в Украйна(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно резултатите от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, и по-специално по отношение на Украйна(2),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19—20 декември 2013 г.,

—  като взе предвид заключенията от извънредното заседание на Съвета по външни работи относно Украйна, проведено на 20 февруари 2014 г.,

—  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че вследствие на взетото от президента и правителството на Украйна решение за временно преустановяване на процеса на подписване на споразумението за асоцииране стотици хиляди хора излязоха спонтанно на улиците в цялата страна, за да демонстрират в подкрепа на европейската интеграция; като има предвид, че демонстрантите в Киев окупираха Площада на независимостта (Maidan Nezalezhnosti) по мирен начин, призовавайки за решителна политическа промяна, за да принудят правителството да преразгледа своето решение;

Б.  като има предвид, че органите под ръководството на президента Янукович безспорно нарушиха закона, като разрешиха на силите за сигурност да използват бойни патрони срещу протестиращите и като разположиха снайперисти по покривите на сградите на Площада на независимостта и около него, където от ноември 2013 г. насам са съсредоточени антиправителствените действия и проевропейските протести; като има предвид, че по улиците в Киев бяха екзекутирани протестиращи и случайни наблюдатели, което предизвика гневна и осъдителна реакция в международен мащаб;

В.  като има предвид, че по същото време трима министри на външните работи от ЕС посетиха Киев в опит да действат като посредници между президента Янукович и опозицията при намирането на компромисно решение; като има предвид, че те успяха да спомогнат за постигането на споразумение за пътна карта за мирен и демократичен изход от кризата; като има предвид, че руският специален пратеник също улесни постигането на споразумението, но без да го подписва;

Г.  като има предвид, че в резултат на това ЕС реши да наложи целенасочени санкции, включващи замразяване на активите и забрана за издаване на виза, по отношение на лицата, отговорни за нарушенията на правата на човека, насилието и използването на прекомерна сила; като има предвид, че държавите членки освен това се споразумяха да прекратят временно разрешенията за износ на оборудване, което би могло да бъде използвано за вътрешни репресии, и да преразгледат разрешенията за износ на оборудване, попадащо в обхвата на Обща позиция 2008/944/ОВППС;

Д.  като има предвид, че гражданите на Лвов и Донецк поеха инициативата да използват съответно руския и украинския език в ежедневните си дейности на 26 февруари 2014 г. като жест на солидарност и единство за цялата държава;

Е.  като има предвид, че на 21 февруари 2014 г. Върховната рада прие резолюция, с която се осъждат „антитерористичните“ действия и се изисква изтеглянето на силите за сигурност от центъра на Киев; като има предвид, че по този начин парламентът показа своята решимост да играе основна роля и да поеме контрола върху положението в страната; като има предвид, че на следващия ден той гласува за освобождаването от длъжност на президента Янукович, завръщането към конституцията от 2004 г., предсрочни избори на 25 май 2014 г. и освобождаването на бившия министър-председател Юлия Тимошенко;

1.  Отдава почит на борещите се и загиващите в името на европейските ценности и изразява искрените си съболезнования на семействата на жертвите, осъжда категорично всички актове на насилие и призовава всички украински граждани, заедно с политическите и гражданските лидери, да действат изключително отговорно в този исторически за Украйна момент;

2.  Строго осъжда бруталните и несъразмерни действия на силите за борба с безредиците, като подразделението „Беркут“, снайперистите и други, които доведоха до драстично ескалиране на насилието; изразява съжаление заради загиналите и ранените, понесени от всички страни в конфликта, и изразява най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите; предупреждава, че всяко по-нататъшно ескалиране на насилието би имало разрушителни последици за украинската нация и би могло да подкопае единството и териториалната цялост на държавата; подчертава, че понастоящем е от първостепенно значение всички страни да демонстрират чувство за отговорност, сдържаност и ангажираност за провеждането на приобщаващ политически диалог, както и да се изключи възможността за извънсъдебна разплата; настоятелно призовава всички политически сили да работят заедно в този повратен за Украйна исторически момент и да способстват за намирането на компромисни решения, като ясно се разграничат от екстремистите и избягват провокации и прояви на насилие, които биха могли да насърчат сепаратистки движения;

3.  Приветства отговорната роля, която Върховната рада изигра при поемането на пълните си конституционни функции и запълването на политическия и институционалния вакуум, създаден вследствие на оставката на правителството и отстраняването на президента, който бе освободен от длъжност от парламента; отбелязва мерките, приети до този момент от парламента, и по-специално във връзка с връщането към конституцията от 2004 г., решението за провеждане на президентски избори на 25 май 2014 г., решението за оттегляне на полицейските сили и силите за сигурност и освобождаването на Юлия Тимошенко от затвора; подчертава колко е важно украинският парламент и неговите членове да продължат да се придържат към принципите на правовата държава;

4.  Приветства народа на Украйна за организирано проведената смяна на властта и за отстояването на неговата гражданска позиция през изминалите няколко месеца и подчертава, че този граждански и народен протест служи за пример и ще отбележи повратен момент в историята на Украйна; подчертава, че тази демократична, гражданска победа следва да не бъде компрометирана от дух на отмъщение или действия за търсене на възмездие от противниците, нито от вътрешнополитически борби; подчертава, че срещу лицата, извършили престъпления срещу гражданите на Украйна, както и тези, злоупотребили с държавна власт, следва да бъде заведен независим съдебен процес; призовава за създаването на независима комисия за разследване, в тясно сътрудничество с Международната консултативна група към Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), на нарушенията на правата на човека, извършени от началото на демонстрациите;

5.  Подкрепя подхода на ЕС, който съчетава засилени усилия в дипломатическата сфера с целенасочени санкции срещу отговорните за издаване на заповеди за нарушаване на правата на човека, свързани с политически репресии; призовава за задействане на целенасочените санкции, договорени от Съвета по външни работи, и настоятелно призовава държавите членки да прилагат своето собствено законодателство срещу изпирането на пари, за да спрат потока от незаконно присвоени парични средства от Украйна, както и да гарантират връщането на откраднатите активи, депозирани в ЕС; счита, че следва незабавно да започне независимо разследване на извършените престъпления и че целенасочените санкции следва да бъдат отменени веднага щом се подобри положението в Украйна и щом едно такова разследване на извършените престъпления започне да дава резултати; призовава за разследване на масовите злоупотреби с държавни средства и активи от страна на приближени и членове на семейството на отстранения от длъжност президент Янукович, за замразяване на всичките им активи, докато не бъде изяснено как са придобити и — ако се докаже, че са били откраднати, за връщането на тези активи от страна на правителствата на държавите членки;

6.  Настоятелно призовава Комисията, държавите членки и международните хуманитарни организации да осигурят начини за бързото предоставяне на надеждна и пряка медицинска и хуманитарна помощ за всички жертви;

7.  Призовава всички страни и трети държави да зачитат и подкрепят единството и териториалната цялост на Украйна; призовава всички политически сили в Украйна и всички участващи международни фактори да се ангажират с усилия в интерес на териториалната цялост и националното единство на Украйна, като отчитат културния и езиков състав на държавата и нейната история; призовава Украинския парламент и бъдещото правителство да защитават правата на малцинствата в страната и употребата на руския език и на други малцинствени езици; призовава за приемането на ново законодателство в съответствие със задълженията на Украйна съгласно Европейската харта за регионалните или малцинствените езици;

8.  Припомня, че настоящите граници на Украйна бяха гарантирани от Съединените американски щати, Руската федерация и Обединеното кралство в Меморандума от Будапеща относно гаранциите за сигурност, когато Украйна се отказа от ядрени оръжия и се присъедини към Договора за неразпространение на ядреното оръжие; припомня на Руската федерация, че заедно с другите две горепосочени държави, в същия акт тя се ангажира да се въздържа от икономическа принуда, насочена към подчиняване на собствените си интереси на упражняването на правата на Украйна, произтичащи от нейния суверенитет, и по този начин да си осигурява преимущества от какъвто и да е вид;

9.  Подчертава колко е важно да не се загуби набраната инерция при решаването на проблемите, които са в основата на кризата, като се изгради доверие у народа по отношение на политиците и институциите; счита освен това, че това налага конституционни и структурни реформи, насочени към изграждането на ефективна система на взаимозависимост и взаимоограничаване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, по-тясна връзка между политиката и обществото, спазване на принципите на правовата държава, отчетност и наистина независима и безпристрастна правосъдна система и надеждни избори;

10.  Приветства заключенията на извънредния Съвет по външни работи от 20 февруари 2014 г., и по-специално решението за въвеждане на целенасочени санкции, в това число замразяване на активите и забрана за издаване на визи на лицата, отговорни за нарушенията на правата на човека, насилието и използването на прекомерна сила, както и за временно спиране на лицензите за износ на оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии; отбелязва огромното въздействие, което тези санкции оказаха върху общественото мнение в Украйна, и счита, че е можело тези мерки да бъдат приети по-рано; счита при все това, че санкциите следва да бъдат запазени като част от политиката на ЕС по отношение на Украйна по време на преходния период;

11.  Приветства освобождаването от затвора на бившия министър-председател Юлия Тимошенко и изразява надежда, че то ще се превърне в символ на прекратяването на избирателното и политически мотивирано правосъдие в Украйна; изисква незабавното и безусловно освобождаване на всички демонстранти и политически затворници, които са незаконно задържани, снемането на всички обвинения срещу тях и политическото им реабилитиране;

12.  Настоятелно призовава политическите сили да действат заедно в този повратен за Украйна исторически момент с цел мирен политически преход, амбициозна широкообхватна програма за реформи и ориентирано към европейските стандарти управление, да запазят единството и териториалната цялост на страната и да улеснят приемането на компромисни решения за бъдещето на Украйна; призовава временните органи да гарантират демократичните права и свободи на всички демократични политически сили и да предотвратят евентуалните нападения срещу тях;

13.  Подчертава, че украинският народ — и само и единствено той — трябва да взема решения, без външна намеса, относно геополитическата ориентация на страната и относно това към кои международни споразумения и общности Украйна следва да се присъедини;

14.  Осъжда нападението и разрушаването на централата на Украинската комунистическа партия и на други партии, както и опитите за забрана на Комунистическата партия в Украйна;

15.  Отново посочва, че споразумението за асоцииране и задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ) са готови за подписване с новото правителство възможно най-скоро и веднага след като то изрази готовност за това;

16.  Приветства факта, че от трите критерия, определени от Съвета по външни работи от 2012 г., критерият за прекратяване на избирателното правосъдие (включително лишаването от свобода на Юлия Тимошенко) е изпълнен, докато другите два — относно правосъдието и избирателните системи, които са именно исканията на протестното движение, са вече обект на дълбока промяна и реформа, които ще бъдат осъществени в кратък срок от новото коалиционно правителство и ще получат подкрепата на новото парламентарно мнозинство;

17.  Призовава Комисията да работи съвместно с органите на Украйна за намиране на начини за противодействие на последиците от ответните мерки, предприети от Русия с цел осуетяване на подписването на споразумението за асоцииране, както и на последиците от евентуални нови мерки; приветства изразената от Оли Рен, член на Комисията, отговарящ за икономическите и парични въпроси и еврото, готовност на ЕС да предостави съществен, амбициозен, както краткосрочен, така и дългосрочен пакет с финансова помощ, след като започне прилагането на политическо решение, основано на демократични принципи, ангажимент за реформа и назначаването на легитимно правителство; призовава Русия да възприеме конструктивен подход, за да се създадат условия Украйна да се възползва от двустранните отношения както с ЕС, така и с Русия; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да се застъпят единодушно пред Русия за европейските стремежи на Украйна и на други държави от Източното партньорство, които свободно вземат решението да задълбочават отношенията си с ЕС;

18.  Очаква Съветът и Комисията да предложат възможно най-скоро, заедно с Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка, краткосрочна финансова помощ и механизъм за подкрепа на платежния баланс, допълнени от дългосрочен пакет от финансова подкрепа, изпълняван съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за да се помогне на Украйна да превъзмогне влошаващото се икономическо и социално положение и да се осигури икономическа подкрепа за започване на необходимите дълбоки и всеобхватни реформи на украинската икономика; призовава за незабавното провеждане на международна конференция на донорите; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да използват по най-добрия начин средствата, които са на разположение за Украйна в рамките на съществуващите финансови инструменти, и да обсъдят осигуряването на допълнителни средства за Украйна възможно най-скоро;

19.  Признава, че широко разпространената корупция на всички равнища на управление продължава да възпрепятства потенциала на Украйна за развитие и подкопава доверието на гражданите в националните институции; поради това настоятелно призовава новото правителство да изведе на преден план в програмата си борбата срещу корупцията и призовава ЕС да подпомогне тези усилия;

20.  Подчертава спешната потребност от наистина независима и безпристрастна правосъдна система;

21.  Призовава Съвета да даде разрешение на Комисията да ускори диалога с Украйна относно визовия режим; подчертава, че бързото финализиране на споразумението за либерализация на визовия режим — следвайки примера на Молдова — между ЕС и Украйна е най-добрият начин да се даде отговор на очакванията на украинското гражданско общество и на украинските младежи; призовава междувременно за незабавното въвеждане на временни и несложни процедури за издаване на визи на ниска цена, на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки, наред със засилено сътрудничество в областта на научните изследвания, разширяване на възможностите за младежки обмен и увеличаване на предлаганите стипендии;

22.  Счита, че разпоредбите относно задълбочена и всeобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) не представляват търговско предизвикателство за Руската федерация и че споразумението за асоцииране не възпрепятства добрите отношения на Украйна с източната й съседка; подчертава, че нестабилността в общите зони на съседство не е в интерес нито на ЕС, нито на Русия; подчертава, че прилагането на политически, икономически или други форми на принуда е в нарушение на Заключителния акт от Хелзинки;

23.  Отбелязва решението за провеждане на президентски избори на 25 май 2014 г.; подчертава необходимостта да се гарантира, че тези избори ще бъдат свободни и честни; настоятелно насърчава Върховната рада да приеме необходимото изборно законодателство в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, включително обновен закон за финансирането на политическите партии, който решава проблемите, установени от Групата държави срещу корупцията (GRECO) и ОССЕ и Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ); насърчава изпращането на международни наблюдатели за предстоящите избори и заявява готовност да състави своя собствена мисия за наблюдение за тази цел, а именно значителна мисия за наблюдение на избори на Европейския парламент; счита, че парламентарни избори следва да бъдат организирани скоро след президентските избори и преди края на годината; призовава Комисията, Съвета на Европа и ОССЕ/БДИПЧ да предоставят засилена подкрепа преди изборите и значителна дългосрочна мисия за наблюдение на изборите, така че президентските избори, насрочени за 25 май 2014 г., да могат да се проведат в съответствие с най-високите стандарти и да доведат до приемлив за всички кандидати резултат; призовава за командироването на служители на Европейския парламент в делегацията на ЕС в Киев за преходния период до изборите;

24.  Приветства наскоро отчетения от Съвета факт, че споразумението за асоцииране, включващо ЗВЗСТ, не представлява крайната цел на сътрудничеството между ЕС и Украйна; посочва, че ЕС има готовност да подпише споразумението за асоцииране и ЗВССТ веднага щом бъде преодоляна настоящата политическа криза и новите украински органи бъдат готови за една сериозна европейска перспектива; подчертава освен това, че член 49 от ДЕС е приложим по отношение на Украйна, както спрямо всяка друга европейска държава, която желае да стане член на Съюза; подчертава, че в съответствие с членове 8 и 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) всички европейски държави, включително държавите, обхванати от Източното партньорство, имат дългосрочна възможност за кандидатстване за членство в Европейския съюз, при условие че се придържат към принципите на демокрацията, зачитат основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и гарантират спазването на принципите на правовата държава;

25.  Подчертава важността на сигурните, диверсифицирани и достъпни енергийни доставки като стълб на икономическия, социален и политически преход и на осигуряването на конкурентна и процъфтяваща икономика за всички украинци; в тази връзка подчертава стратегическата роля на Енергийната общност, чието председателство беше поето от Украйна през 2014 г., като единствен договор, който понастоящем свързва Украйна и Европейския съюз.

26.  Изразява подкрепа за гражданското общество и непартийната инициатива за създаване на „Платформа Майдан“ с цел да се разработи стратегия за преодоляване на ендемичната корупция в Украйна;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, на изпълняващия длъжността президент, правителството и парламента на Украйна, на Съвета на Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0098.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0595.

Правна информация - Политика за поверителност