Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2567(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0201/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Приети текстове :

P7_TA(2014)0172

Приети текстове
PDF 271kWORD 47k
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург
Употребата на въоръжени безпилотни самолети
P7_TA(2014)0172RC-B7-0201/2014

Резолюция на Европейския парламент от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати (2014/2567(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид докладите относно употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции от 28 май 2010 г. и от 13 септември 2013 г. и на специалния докладчик на ООН за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в рамките на борбата с тероризма от 18 септември 2013 г.,

—  като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун от 13 август 2013 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати,

—  като взе предвид изслушването относно последиците за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати, проведено на 25 април 2013 г. от парламентарната подкомисия по правата на човека съвместно с подкомисията по сигурност и отбрана,

—  като взе предвид своето проучване от 3 май 2013 г. на тема „Последици за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 и 20 декември 2013 г. относно подготвителните работи за програма за европейски дистанционно управляеми безпилотни летателни системи със средна височина и голяма продължителност на полета от следващо поколение;

—  като взе предвид член 110, параграф 2 и параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че използването на дистанционно управляеми безпилотни летателни системи (наричани по-долу „безпилотни летателни апарати“) за целите на смъртоносни извънтериториални операции рязко се е увеличило през последното десетилетие;

Б.  като има предвид, че неизвестен брой цивилни граждани са били убити, тежко ранени или травмирани в ежедневния си живот при нападения от безпилотни летателни апарати извън обявени зони на конфликт;

В.  като има предвид, че в случай на твърдения за цивилни жертви в резултат нападения от безпилотни летателни апарати, държавите имат задължението да провеждат бързи, независими разследвания и, ако твърденията се окажат верни, да пристъпят към общественото приписване на отговорност, наказание на виновните лица и осигуряване на достъп до обезщетение, включително плащане на компенсации на семействата на жертвите;

Г.  като има предвид, че член 51, параграф 2 от допълнителен протокол І към Женевските конвенции гласи, че „актове или заплахи за насилие, чиято основна цел е да се разпространява ужас сред цивилното население, са забранени “;

Д.  като има предвид, че нападения от безпилотни летателни апарати извън обявена война от държава на територията на друга държава без съгласието на последната или на Съвета за сигурност на ООН представлява нарушение на международното право и на териториалната цялост и суверенитета на тази страна;

Е.  като има предвид, че международното право в областта на правата на човека забранява произволните убийства във всички ситуации; като има предвид, че международното хуманитарно право не разрешава целенасочени убийства на лица, намиращи се в невоюващи държави;

Ж.  като има предвид, че всички разходи, произтичащи от операции, които имат военни или отбранителни последици, са изключени от финансиране от бюджета на ЕС (член 41, параграф 2 от ДЕС);

З.  като има предвид, че седем държави членки (Германия, Гърция, Испания, Италия, Нидерландия, Полша и Франция) са подписали писмо за деклариране на намерение до Европейската агенция по отбрана, в което ѝ възлагат да изготви проучване за съвместно производство на летателни апарати със средна височина и голяма продължителност на полета, които да могат да се използват за нападения срещу военни обекти или за наблюдение на кораби, превозващи мигранти в Средиземно море, като по този начин е положено началото на проект за изработване на европейски дистанционно управляеми безпилотни летателни системи;

И.  като има предвид, че проучванията в областта на изследователската и развойната дейност, свързани с производството на безпилотни летателни апарати, били те военни или цивилни, са обект на подкрепа със средства на ЕС и като има предвид, че е планирано това да продължи и за в бъдеще;

1.  Изразява дълбокото си безпокойство, предизвикано от употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати извън международната правна рамка; настоятелно призовава ЕС да разработи подходящ отговор под формата на на политика както на европейско, така и на световно равнище, който да отстоява правата на човека и международното хуманитарно право;

2.  Призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, държавите членки и Съвета:

   a) да се противопоставят на и да забранят практикуването на извънсъдебни целенасочени убийства;
   б) да гарантират, че държавите членки, в съответствие с правните си задължения, не извършват незаконни целенасочени убийства, нито улесняват извършването на такива убийства от други държави;
   в) да включат въоръжените безпилотни летателни апарати в съответните европейски и международни режими за обезоръжаване и контрол над оръжията;
   г) да забранят разработването, производството и употребата на изцяло автономни оръжия, позволяващи осъществяването на нападения без човешка намеса;
   д) да се ангажират с гаранции за това, че в случаите, когато има основателни подозрения, че в рамките на тяхната юрисдикция дадено лице или единица вероятно са свързани с незаконно целенасочено убийство в чужбина, се вземат мерки в съответствие с техните вътрешни и международни правни задължения;
   е) да подкрепят работата и наблюденията, основаващи се на препоръките на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции и на специалния докладчик на ООН за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в рамките на борбата с тероризма;

3.  Настоятелно призовава Съвета да приеме обща позиция на ЕС относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати;

4.  Призовава ЕС да насърчава по-голяма прозрачност и отчетност от страна на трети държави при употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати по отношение на правното основание за тяхното използване и оперативната отговорност, да дава възможност да съдебно разглеждане на нападенията с безпилотни самолети и да гарантира, че жертвите на неправомерни нападения на безпилотни самолети имат ефективен достъп до средства за правна защита;

5.  Освен това призовава Комисията надлежно да информира Парламента относно използването на средства на ЕС за всички проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност, свързани с производството на безпилотни летателни апарати; призовава за извършването на оценки на въздействието в областта на правата на човека по отношение на бъдещи проекти за разработване на безпилотни летателни апарати;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на парламентите на държавите членки, на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции, на специалния докладчик на ООН за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в рамките на борбата с тероризма, и на генералния секретар на ООН.

Правна информация - Политика за поверителност