Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2567(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B7-0201/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0172

Usvojeni tekstovi
PDF 201kWORD 44k
Četvrtak, 27. veljače 2014. - Strasbourg
Upotreba naoružanih bespilotnih letjelica
P7_TA(2014)0172RC-B7-0201/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 27. veljače 2014. o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica (2014/2567(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izvješća o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica posebnog izvjestitelja UN-a za izvansudska, masovna ili proizvoljna pogubljenja od 28. svibnja 2010. i 13. rujna 2013. te posebnog izvjestitelja UN-a za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u borbi protiv terorizma od 18. rujna 2013.,

–  uzimajući u obzir izjavu glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona od 13. kolovoza 2013. o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica,

–  uzimajući u obzir saslušanje od 25. travnja 2013. o utjecaju uporabe bespilotnih letjelica na ljudska prava, koje je organizirao Pododbor za ljudska prava Parlamenta zajedno s njegovim Pododborom za sigurnost i obranu,

–  uzimajući u obzir svoju studiju od 3. svibnja 2013. naslovljenu „Utjecaj upotrebe bespilotnih letjelica i robota bez posade u ratovanju na ljudska pravaˮ,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 19. i 20. prosinca 2013. o pripremama za program sljedeće generacije europskih sustava daljinskog upravljanja letjelicama duge izdržljivosti za srednju nadmorsku visinu (RPAS),

–  uzimajući u obzir članak 110. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da se u proteklom desetljeću znatno povećala uporaba sustava daljinskog upravljanja letjelicama (u daljnjem tekstu „bespilotne letjelice”) u izvanteritorijalnim ubojitim operacijama;

B.  budući da je nepoznat broj civila ubijen, teško ozlijeđen ili svakodnevno izložen traumi u napadima bespilotnim letjelicama izvan izričito određenih zona sukoba;

C.  budući da su u slučajevima kada se za smrti civila okrivljuju napadi bespilotnim letjelicama države obvezne provesti hitnu i neovisnu istragu te, ako se optužbe pokažu istinitima, javno navesti odgovorne, kazniti ih i osigurati pristup pravnoj zaštiti obiteljima žrtava, uključujući plaćanje odštete;

D.  budući da se u članku 51. stavku 2. Dopunskog protokola I. Ženevskim konvencijama navodi kako „se zabranjuju nasilni postupci ili prijetnje nasiljem čiji je glavni cilj širenje straha među civilnim stanovništvom”;

E.  budući da napadi bespilotnim letjelicama koje jedna država bez objave rata provodi na teritoriju druge države bez pristanka te države ili Vijeća sigurnosti UN-a predstavlja kršenje međunarodnoga prava te teritorijalne cjelovitosti i suverenosti te države;

F.  budući da se međunarodnim pravom o ljudskim pravima zabranjuju proizvoljna pogubljenja u svim situacijama; budući da se međunarodnim humanitarnim pravom ne dopušta ciljano ubijanje osoba koje se nalaze u državama koje nisu zaraćene;

G.  budući da su svi rashodi koji proizlaze iz djelovanja s vojnim ili obrambenim značenjem izuzeti iz financiranja iz proračuna EU-a (članak 42. stavak 2. Ugovora o EU-u);

H.  budući da je sedam država članica (Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Nizozemska, Poljska i Španjolska) potpisalo pismo namjere upućeno Europskoj obrambenoj agenciji o dodjeli zadaće provođenja studije o zajedničkoj proizvodnji letjelica duge izdržljivosti za srednju nadmorsku visinu, koje se mogu upotrijebiti u napadu na vojne ciljeve ili u nadzoru brodova s migrantima u Sredozemnom moru, čime je započeo rad na europskom sustavu daljinskog upravljanja letjelicama;

I.  budući da su financijskim sredstvima EU-a poduprte istraživačke i razvojne studije povezane s izradom bespilotnih letjelica, kako vojnih tako i civilnih, te budući da je planirano da se to nastavi i u budućnosti;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog upotrebe naoružanih bespilotnih letjelica izvan međunarodnoga pravnog okvira; potiče EU da osmisli odgovarajući politički odgovor i na europskoj i na svjetskoj razini kojim bi se zaštitila ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo;

2.  poziva Visoku predstavnicu za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, države članice i Vijeće da:

   (a) se suprotstave praksi provođenja izvansudskih ciljanih pogubljenja i da je zabrane;
   (b) se pobrinu kako države članice, u skladu sa svojim pravnim obvezama, ne bi počinile nezakonita ciljana pogubljenja ili omogućile da druge države provode takva pogubljenja;
   (c) uključe naoružane bespilotne letjelice u odgovarajuće europske i međunarodne sustave razoružanja i kontrole oružja;
   (d) zabrane razvoj, proizvodnju i uporabu potpuno autonomnog oružja kojima se omogućava provođenje napada bez ljudskog djelovanja;
   (e) se obvežu da će osigurati da se poduzmu mjere u skladu s njihovim nacionalnim i međunarodnim pravnim obvezama u slučajevima u kojima postoji osnovana sumnja da bi pojedinac ili subjekt pod njihovom nadležnošću mogli biti povezani s nezakonitim ubijanjem u inozemstvu;
   (f) podupru rad i poduzmu radnje u odnosu na preporuke posebnog izvjestitelja UN-a za izvansudska, masovna ili proizvoljna pogubljenja i posebnog izvjestitelja UN-a za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u borbi protiv terorizma;

3.  poziva Vijeće da usvoji zajedničko stajalište EU-a o uporabi naoružanih bespilotnih letjelica;

4.  poziva EU da promiče veću transparentnost i odgovornost trećih zemalja u upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica u odnosu na pravnu osnovu za njihovu upotrebu i operativnu odgovornost, dopuste sudsku reviziju napada bespilotnim letjelicama te žrtvama nezakonitih napada bespilotnim letjelicama osiguraju djelotvoran pristup pravnim lijekovima;

5.  nadalje, poziva Komisiju da na pravilan način obavješćuje Parlament o uporabi financijskih sredstava EU-a za sve istraživačke i razvojne projekte povezane s izradom bespilotnih letjelica; poziva na procjenu utjecaja na ljudska prava kad je riječ o daljnjim razvojnim projektima za bespilotne letjelice;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, parlamentima država članica, posebnom izvjestitelju UN-a za izvansudska, masovna ili proizvoljna pogubljenja, posebnom izvjestitelju UN-a za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u borbi protiv terorizma i glavnom tajniku UN-a.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti