Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2567(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0201/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0172

Pieņemtie teksti
PDF 202kWORD 44k
Ceturtdiena, 2014. gada 27. februāris - Strasbūra
Bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana
P7_TA(2014)0172RC-B7-0201/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 27. februāra rezolūcija par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu (2014/2567(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2010. gada 28. maija un 2013. gada 13. septembra ziņojumu, ko sagatavojis ANO īpašais referents jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi, un 2013. gada 18. septembra ziņojumu, kuru sagatavojis ANO īpašais referents jautājumos par cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un aizsardzību, apkarojot terorismu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2013. gada 13. augusta paziņojumu par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu,

–  ņemot vērā uzklausīšanu par bezpilota lidaparātu izmantošanas ietekmi uz cilvēktiesībām, ko 2013. gada 25. aprīlī rīkoja Parlamenta Cilvēktiesību apakškomiteja kopā ar Drošības un aizsardzības apakškomiteju,

–  ņemot vērā 2013. gada 3. maija pētījumu „Karadarbībā izmantojamo bezpilota lidaparātu un autonomu robotu ietekme uz cilvēktiesībām”,

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 19. un 20. decembra secinājumus par gatavošanos programmai nākamās paaudzes Eiropas vidēja augstuma ilglidošanas tālvadības bezpilota lidaparātu jomā,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā pēdējo desmit gadu laikā ievērojami biežāka kļuvusi tālvadības bezpilota lidaparātu (turpmāk „bezpilota lidaparāti”) izmantošana ekstrateritoriālās iznīcināšanas operācijās;

B.  tā kā bezpilota lidaparātu uzbrukumos ārpus deklarētām konfliktu zonām ikdienas dzīves gaitā ir nogalināti, smagi ievainoti vai psiholoģiski traumēti nezināms skaits civiliedzīvotāju;

C.  tā kā gadījumos, kad izteiktas apsūdzības, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumos nogalināti civiliedzīvotāji, valstīm ir pienākums veikt ātru, neatkarīgu izmeklēšanu un, ja tas tiešām ir noticis, publiski noteikt atbildīgos, sodīt atbildīgos un nodrošināt tiesisko aizsardzību, tostarp kompensācijas izmaksu upuru ģimenēm;

D.  tā kā Ženēvas konvenciju 1. papildprotokola 51. panta 2. punktā noteikts, ka „vardarbības akti vai draudi, kuru galvenais mērķis ir radīt bailes iedzīvotāju vidū, ir aizliegti”;

E.  tā kā bezpilota lidaparātu uzbrukumi, ko valsts, nepieteikusi karu, veic citas valsts teritorijā bez šīs valsts vai ANO Drošības padomes atļaujas, ir starptautisko tiesību un attiecīgās valsts teritoriālās neaizskaramības un suverenitātes pārkāpumi;

F.  tā kā starptautiskās cilvēktiesības aizliedz patvaļīgu nogalināšanu jebkādos apstākļos; tā kā starptautiskās humanitārās tiesības nepieļauj cilvēku mērķtiecīgu nogalināšanu valstīs, kuras nav iesaistītas bruņotā konfliktā;

G.  tā kā izdevumus, kas rodas no darbībām militārā vai aizsardzības jomā, nesedz no ES budžeta (LES 41. panta 2. punkts);

H.  tā kā septiņas dalībvalstis (Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Nīderlande, Polija un Spānija) ir parakstījušas nodomu vēstuli ar Eiropas Aizsardzības aģentūru, uzticot tai izstrādāt pētījumu par tādu vidēja augstuma ilglidošanas lidaparātu kopīgu ražošanu, kurus varētu izmantot uzbrukumiem militāriem mērķiem vai migrantu laivu meklēšanai Vidusjūrā, tādējādi sākot darbu pie Eiropas tālvadības bezpilota lidaparātu izstrādes;

I.  tā kā ES ir sniegusi finansiālu atbalstu pētniecības un izstrādes projektiem saistībā ar bezpilota lidaparātu projektēšanu militāriem un civiliem mērķiem un tā kā to plānots darīt arī turpmāk,

1.  pauž nopietnas bažas par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu, neievērojot starptautisko tiesisko regulējumu; mudina ES izstrādāt atbilstīgu Eiropas un pasaules līmeņa atbildes politiku, kurā ievērotas cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības;

2.  aicina augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstis un Padomi:

   a) noraidīt un aizliegt cilvēku mērķtiecīgu nogalināšanu bez tiesas sprieduma;
   b) panākt, lai dalībvalstis, pildot savas juridiskās saistības, neveic cilvēku nelikumīgu mērķtiecīgu nogalināšanu vai nepalīdz šādu nogalināšanu veikt citām valstīm;
   c) iekļaut bruņotus bezpilota lidaparātus attiecīgajos Eiropas un starptautiskajos atbruņošanās un ieroču kontroles noteikumos;
   d) aizliegt izstrādāt, ražot un izmantot pilnīgi autonomus ieročus, kas ļauj veikt uzbrukumus bez cilvēku iejaukšanās;
   e) apņemties nodrošināt, ka tad, ja ir pamats domāt, ka kāda persona vai organizācija to jurisdikcijā varētu būt saistīta ar nelikumīgu mērķtiecīgu nogalināšanu ārvalstīs, tiek piemēroti pasākumi saskaņā ar valsts un starptautiskajām juridiskajām saistībām;
   f) atbalstīt darbu un izpildes kontroli saistībā ar ieteikumiem, kurus sniedzis ANO īpašais referents jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un ANO īpašais referents jautājumos par cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un aizsardzību, apkarojot terorismu;

3.  mudina Padomi pieņemt ES kopējo nostāju par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu;

4.  aicina ES veicināt lielāku pārredzamību un atbildību no trešo valstu puses, kad tās izmanto bruņotus bezpilota lidaparātus, attiecībā uz to izmantošanas juridisko pamatu un darbības atbildību, nodrošināt iespēju bezpilota lidaparātu uzbrukumus izskatīt tiesā un panākt, ka nelikumīgu uzbrukumu upuriem ir efektīvas iespējas izmantot tiesībaizsardzības līdzekļus;

5.  turklāt aicina Komisiju pienācīgi informēt Parlamentu par turpmāku ES līdzekļu izmantošanu jebkādiem pētniecības un izstrādes projektiem, kas saistīti ar bezpilota lidaparātu projektēšanu; aicina saistībā ar turpmākiem bezpilota lidaparātu izstrādes projektiem veikt novērtējumus par ietekmi uz cilvēktiesībām;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu parlamentiem, ANO īpašajam referentam jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi, ANO īpašajam referentam jautājumos par cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un aizsardzību, apkarojot terorismu, un ANO ģenerālsekretāram.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika