Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2990(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0187/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0187/2014

Rasprave :

PV 26/02/2014 - 18
CRE 26/02/2014 - 18

Glasovanja :

PV 27/02/2014 - 10.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0175

Usvojeni tekstovi
PDF 226kWORD 70k
Četvrtak, 27. veljače 2014. - Strasbourg
Dobrovoljni partnerski sporazum između EU-a i Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU
P7_TA(2014)0175B7-0187/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 27. veljače 2014. o sklapanju Dobrovoljnog partnerskog sporazuma između Europske unije i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju (2013/2990(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju Dobrovoljnog partnerskog sporazuma između Europske unije i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva o šumama, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju(1),

–  uzimajući u obzir Dobrovoljni partnerski sporazum između Europske unije i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju(2),

–  uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 207. stavkom 3. prvim podstavkom, člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom, člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) (v) i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C7-0344/2013),

–  uzimajući u obzir Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda (usvojenu Rezolucijom Opće skupštine 61/295 13. rujna 2007.)(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza operatera koji stavljaju na tržište drvo i proizvode od drva(4),

–  uzimajući u obzir izvješće Svjetske banke od 14. ožujka 2012. pod naslovom „Pravda za šume: povećanje truda kaznenog pravosuđa u borbi protiv nezakonite sječe”(5),

–  uzimajući u obzir izvješće organizacije Human Rights Watch „Tamna strana zelenog rasta: loše upravljanje sektorom šumarstva u Indoneziji i utjecaj na ljudska prava” od 16. srpnja 2013.(6),

–  uzimajući u obzir sklapanje Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Indonezije, s druge strane, od 9. studenoga 2009.;

–  uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su 30. rujna 2013. vlada Indonezije i EU potpisali Dobrovoljni partnerski sporazum o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU (FLEGT), čime se potvrdila obostrana odlučnost u osiguravanju zakonske proizvodnje, sječe te prijevoza drva i drvnih proizvoda;

B.  budući da je cilj dobrovoljnih partnerskih sporazuma iskorijeniti nezakonitu sječu, poboljšati upravljanje šumama te na kraju dovesti do održivog gospodarenja šumama kao i poduprijeti napore diljem svijeta za zaustavljanjem krčenja i uništavanja šuma;

C.  budući da je namjena dobrovoljnih partnerskih sporazuma pospješiti sustavne promjene u sektoru šumarstva, nagrađivati trud marljivih gospodarskih subjekata koji nabavljaju drvo iz zakonitih i pouzdanih izvora te ih štititi od nepoštenog tržišnog natjecanja;

D.  budući da se u Indoneziji nalazi treće najveće područje prašuma na svijetu, poslije Amazone i porječja Konga, ali ona istovremeno ispušta znatne količine stakleničkih plinova, uglavnom zbog velike prenamjene svojih prašuma i tresetišta bogatih ugljikom radi uporabe zemljišta za druge namjene, poput proizvodnje palmina ulja i papira;

E.  budući da je Indonezija izgubila barem 1 240 000 hektara šume između 2009. i 2011.;

F.  budući da je samo 10 % vrijednosti izvoza indonezijskoga drva i drvnih proizvoda trenutačno namijenjeno EU-u, dok je većina usmjerena prema azijskim državama, što čini Dobrovoljni partnerski sporazum važnim za postavljanje mjerila za cijelu indonezijsku drvnu industriju;

G.  budući da postoji visok rizik pranja novca i izbjegavanja plaćanja poreza u indonezijskom sektoru šumarstva, prema Interpolu i studiji Svjetske banke iz 2012.;

H.  budući da su prema organizaciji Human Rights Watch izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca između 2007. i 2011. u sektoru šumarstva stajali državu otprilike 7 milijardi USD; budući da je zamjenik predsjednika indonezijske Komisije za uklanjanje korupcije opisao sektor šumarstva kao „izvor neograničene korupcije”(7); budući da je posljednjih godina Indonezija ipak znatno napredovala kad je riječ o pokretanju kaznenih postupaka zbog financijskih zločina, a dokaz tomu je osuđujuća presuda Vrhovnoga suda u slučaju izbjegavanja plaćanja poreza proizvođača palmina ulja Asian Agri Group u prosincu 2012.;

I.  budući da se obje strane moraju složiti oko indonezijskog sustava osiguravanja zakonitosti drvne sirovine/Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kako bi indonezijsko drvo i drvni proizvodi obuhvaćeni Dobrovoljnim partnerskim sporazumom mogli ući na tržište EU-a s dozvolom FLEGT, zbog čega se automatski smatraju zakonskim pod uvjetima Uredbe EU-a o drvu(8);

J.  budući da je indonezijski SVLK trenutačno podvrgnut postupku revizije kako bi ga se uskladilo sa zahtjevima Dobrovoljnog partnerskog sporazuma;

K.  budući da je Komisija, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2173/2005 o uspostavljanju sustava izdavanja dozvola FLEGT za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu(9), ovlaštena usvajati detaljne zahtjeve za davanje dozvola FLEGT i izmijeniti popis partnerskih zemalja i njihovih tijela određenih za izdavanje dozvola iz Priloga I. te Uredbe,

L.  budući da je 6. svibnja 2013. indonezijski ustavni sud odlučio da uobičajene šume autohtonog stanovništva ne bi trebale biti klasificirane kao „područja državnih šumaˮ, čime je otvoren put širem priznavanju prava autohtonih naroda u arhipelagu,

1.  pohvaljuje golem dobrovoljni trud Indonezije u rješavanju neobuzdane nezakonite sječe i povezane trgovine, razvijanjem svog SVLK-a putem procesa u koji je uključeno više dionika te osobito znatan napredak postignut posljednjih mjeseci; ostaje, međutim, zabrinut zbog pojedinih problema; podsjeća da, radi formalnog izdavanja dozvola FLEGT, SVLK mora biti operativan kako bi se postigli ciljevi Dobrovoljnog partnerskog sporazuma;

2.  pozdravlja ishod pregovora o Dobrovoljnom partnerskom sporazumu između EU-a i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU; Ponavlja svoju podršku zaključcima Dobrovoljnog partnerskog sporazuma i vlastitu spremnost u podržavanju njegove uspješne provedbe;

3.  primjećuje da većina dotičnih izvora drvne sirovine u zemlji SVLK-a još nije ovjerio te da još uvijek velika količina neprovjerene drvne sirovine ulazi u lanac opskrbe;

4.  naglašava važnost proširenja pokrivenosti sustavom SVLK, uključujući reviziju, na sva područja drvne proizvodnje i svake faze opskrbnog lanca, osiguravajući da se provjerena drvna sirovina odvaja od neprovjerene tako da potonja ne ulazi u opskrbni lanac SVLK-a;

5.  smatra pitanje krčenja šuma radi prenamjene trajnim problemom indonezijskog sustava upravljanja zemljištem; žali zbog činjenice što SVLK trenutačno ne nadzire postupak kojim poduzeća dobivaju odobrenje za krčenje šume radi prenamjene, osobito što se tiče dovršenja procjene učinka na okoliš i sukladnosti s ograničenjima nametnutima kao dio postupka za dobivanje dozvole za prenamjenu šume;

6.  primjećuje da trenutni SVLK dovodi do toga da se radnje povezane s drvom ovjeravaju kao zakonite čak i kad potraživanja prava na uporabu zemljišta autohtonih naroda i lokalnih zajednica nisu namirena i/ili plaćena primjerena naknada, kada je to prikladno, poziva Komisiju da potakne indonezijsku vladu da osigura da se prilikom provjere zakonitosti, gdje je primjereno, dužno uzmu u obzir prava tradicionalnih zajednica na šume, slobodni, prethodni i informirani pristanak autohtonih naroda i lokalnih zajednica te naknada za izgubljeni pristup šumskom zemljištu, te da tijela za provjeru dobiju mandat za ocjenjivanje jesu li poduzeća poštovala lokalna prava uporabe zemljišta i je li zemljište zakonski objavljeno u službenom glasniku;

7.  potiče indonezijsku vladu da osigura da postupak izdavanja ovjera ne diskriminira mala i srednja poduzeća;

8.  poziva Komisiju da potakne indonezijsku vladu da pruži jamstva da:

   su svi izvori drvne sirovine i njihovi cjeloviti nadzorni lanci revidirani, uključujući provjeru jesu li poduzeća drvne industrije uopće imala pravo na iskorištavanje,
   se provjerena i neprovjerena drvna sirovina i drvni proizvodi odvajaju,
   se minimalno provodi prenamjena prirodnih šuma, a zakonsko podrijetlo drvne sirovine se provjerava, uključujući postojanje procjena učinka na okoliš, i/ili sukladnost s odredbama o upravljanju zemljištem u koncesiji;

9.  poziva indonezijsku vladu da, kako bi se povećala vjerodostojnost države u izdavanju dozvola FLEGT, da nadopuni zakonsku provjeru u okviru SVLK-a odlučnim radnjama za suzbijanje financijskog kriminala povezanog sa šumarskim sektorom, kao što su pranje novca i porezne prijevare;

10.  poziva indonezijsku vladu da nastavi putem svoje nedavne odluke primjenjivanja poreznih zakona te da zahtijeva dokumentaciju koja pokazuje da su trgovačka društva koja izvoze drvnu sirovinu u potpunoj sukladnosti s poreznim zakonima Indonezije i zakonom protiv pranja novca iz 2010.;

11.  pozdravlja inicijativu indonezijske vlade za „jedinstveni zemljovidˮ u cilju povećavanja javnog pristupa ažuriranim i transparentnim podacima i zemljovidima, bez kojih je dobro upravljanje šumama u Indoneziji onemogućeno nedosljednim i višestrukim tumačenjima zakona te sukobima s lokalnim i autohtonim zajednicama; naglašava činjenicu da nezavisna tijela za nadzor šuma trebaju imati pristup takvim osnovnim informacijama kako bi mogla vjerodostojno obavljati svoju dužnost, a zemljovidi odobrenih koncesija, planovi iskorištavanja i informacije o dozvolama trebali bi biti dostupni javnosti; Poziva indonezijsku vladu da ubrza inicijativu „jedinstveni zemljovid” i objavi njegovu prvu verziju, uključujući relevantne informacije povezane s izdavanjem dozvola za šume i potražnjama oko uporabe zemljišta;

12.  poziva Komisiju da putem svojeg sudjelovanja u Zajedničkom odboru za provedbu osigura rješavanje rizika od prijevare i korupcije, uključujući kroz pripremu plana kontrole prijevare na temelju rizika;

13.  prihvaća provjera zakonitosti drvne sirovine gotovo isključivo ovisi o uspješnosti revizora i neovisnog nadzora; pohvaljuje SVLK zbog službene uloge što se tiče neovisnog nadzora koje provodi civilno društvo; Primjećuje, ipak, da je kapacitet neovisnih mreža nadzora još uvijek jako ograničen u smislu ljudskih i financijskih resursa;

14.  poziva Komisiju da potakne indonezijsku vladu da osigura da revizori i tijela za provjeru, skupa s neovisnim tijelima za nadzor šuma, primaju odgovarajuća sredstva i osposobljavanja da mogu izvršavati redovite terenske kontrole, provjere na licu mjesta i revizije;

15.  pozdravlja napore indonezijske vlade za jačanje uloge policijskih snaga određenih za šume; primjećuje, međutim, da indonezijsko Ministarstvo šumarstva mora dodatno unaprijediti svoju politika nadzora, katalogiziranja i popratnog djelovanja usmjerenog na slučajeve nezakonite sječe; naglašava krajnju važnost prijave društava koje se ulovi u nezakonitim radnjama izvršnim tijelima;

16.  poziva Komisiju da potakne indonezijsku vladu da osigura da se na odgovarajući način odgovara na izvješća neovisnog nadzora koji ukazuju na nepoštivanje relevantnih zakona te da relevantna tijela poduzmu učinkovite i odvraćajuće radnje kada se otkriju nepoštivanja dotičnih zakona;

17.  naglašava činjenicu da su neovisni nadzor i poštovanje prava autohtonih naroda i lokalnih zajednica ključni čimbenici koji doprinose vjerodostojnosti SVLK-a; ističe, stoga, da je važno da se ta obveza nastavi, a transparentnost prema drugim dionicima civilnog društva poveća te da se neovisni nadzor kojeg provodi civilno društvo mora odvijati bez nasilja, prijetnji ili bilo kakvog oblika maltretiranja te da se potonje mora strogo kazniti ako se dogodi;

18.  poziva Komisiju da potakne indonezijsku vladu da pruži jamstva da:

   se nastavlja i poboljšava uključenost dionika u provedbi i operacionalizaciji SVLK-a,
   – se neovisni nadzor civilnog društva odvija bez nasilja, prijetnji ili bilo kakvog oblika maltretiranja te da se potonje mora strogo kazniti ako se dogodi,
   je u svim slučajevima dobiven slobodan, prethodni i informirani pristanak autohtonih naroda i lokalnih zajednica, te plaćena pravedna naknada, kada je to primjereno, za gubitak pristupa šumskim zemljištima ključnim za njihova sredstva za život, kao obvezujući uvjet za izdavanje dozvole FLEGT,
   zahtjevi revizije SVLK-a nisu nepromjenjivi, već podliježu periodičnom preispitivanju indonezijskih dionika u cilju stalnog poboljšanja zahtjeva;

19.  poziva Komisiju da osigura da se otkrića odluke Indonezijskog ustavnog suda od 6. svibnja 2013. Propisno uzmu u obzir u reviziji SVLK-a

20.  poziva Komisiju da olakša napore koji se zahtijevaju od indonezijske vlade te da osigura jednake uvjete za sve na razini regije prihvaćanjem zahtjeva indonezijske vlade da uključi regiju Sarawak u pregovore za Dobrovoljni partnerski sporazumu između EU-a i Malezije;

21.  svjestan je da određeni uvjeti iz ove rezolucije idu dalje od kriterija iz Priloga 8. Dobrovoljnog partnerskog sporazuma u vezi s odobrenjem sustava izdavanja dozvola; poziva Komisiju da osigura napredak u ispunjavanju ovih dodatnih uvjeta koje Parlament smatra važnima i izvijesti Parlament o postignutom napretku prije odobravanja sustava izdavanja dozvola;

22.  poziva Komisiju da redovito izvještava Parlament o napretku postignutom u provedbi Dobrovoljnog partnerskog sporazuma i posebno o načinu na koji se gore navedena pitanja rješavaju te će se rješavati;

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Vladi i parlamentu Indonezije.

(1)Dokument Vijeća 11767/1/2013.
(2)Dokument Vijeća 11769/1/2013;
(3)http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
(4)SL L 295, 12.11.2010., str. 23.
(5)Svjetska banka, „Pravda za šume: povećanje truda kaznenog pravosuđa u borbi protiv nezakonite sječe”, 2012., str. 5. ‒ 10., http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Illegal_Logging.pdf
(6)Human Rights Watch, „Tamna strana zelenog rasta. loše upravljanje sektorom šumarstva u Indoneziji i utjecaj na ljudska prava”, 2013. http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0713webwcover_1.pdf
(7)Reuters Online News, 17. rujna 2010., „Korupcija bi mogla ugroziti indonezijske dogovore povezane s klimom” http://www.reuters.com/article/2010/09/17/indonesia-corruption-idUSSGE68G03P20100917
(8)Uredba (EU) br. 995/2010
(9) SL L 347, 30.12.2005., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti