Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2990(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0187/2014

Előterjesztett szövegek :

B7-0187/2014

Viták :

PV 26/02/2014 - 18
CRE 26/02/2014 - 18

Szavazatok :

PV 27/02/2014 - 10.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0175

Elfogadott szövegek
PDF 236kWORD 73k
2014. február 27., Csütörtök - Strasbourg
Az EU és Indonézia közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás
P7_TA(2014)0175B7-0187/2014

Az Európai Parlament 2014. február 27-i állásfoglalása az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről (2013/2990(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetre(1),

–  tekintettel az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodásra(2),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével, 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) és v) pontjával, valamint 218. cikke (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0344/2013),

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek nyilatkozatára az őslakos népek jogairól (amelyet az ENSZ Közgyűlése 61/295. sz. határozatával 2007. szeptember 13-án fogadott el)(3),

–  tekintettel a fát és a fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a Világbank „Igazságot az erdőknek: a büntető igazságszolgáltatás jogszerűtlen fakitermelés ellen tett erőfeszítéseinek javítása” című, 2012. március 14-i jelentésére(5),

–  tekintettel a Human Rights Watch „A zöld növekedés sötét oldala: az indonéz erdészeti ágazat gyenge irányításának emberi jogi vonzatai” című, 2013. július 16-i jelentésére(6),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről az Indonéz Köztársaság közötti, 2009. november 9-én aláírt átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2013. szeptember 30-án az indonéz kormány és az EU önkéntes partnerségi megállapodást írt alá az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről (FLEGT), megerősítve kölcsönös kötelezettségvállalásaikat annak biztosítására, hogy az EU-ba belépő fatermékeket jogszerűen állítsák elő, termeljék ki és szállítsák;

B.  mivel az önkéntes partnerségi megállapodások célja az illegális fakitermelés felszámolása, az erdészeti irányítás javítása, illetve végső soron a fenntartható erdőgazdálkodás elérése, valamint az erdőirtás és az erdőpusztulás megállítására irányuló világszintű erőfeszítések támogatása;

C.  mivel az önkéntes partnerségi megállapodások rendszerszintű változásokat hivatottak előmozdítani az erdészeti ágazatban, a fatermékeket legális és megbízható forrásból beszerző gondos piaci szereplők erőfeszítéseinek jutalmazásával, és védelmet nyújtva számukra a tisztességtelen versennyel szemben;

D.  mivel Indonézia az Amazonas és a Kongó-medence után a világ harmadik legnagyobb kiterjedésű esőerdőinek ad otthont, de – elsősorban az esőerdők, illetve a szénben gazdag tőzegterületek más földhasználati formákra, például pálmaolaj és papírtermelésre való nagyarányú átállítása következtében – egyben az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok jelentős kibocsátója is;

E.  mivel 2009 és 2011 között legalább 1 240 000 hektárnyi erdő pusztult el Indonéziában;

F.  mivel – értékük alapján – az indonéziai fa és fatermékek csupán 10%-a kerül jelenleg az EU-ba, a kivitel túlnyomó többsége ázsiai országok felé irányul, így az önkéntes partnerségi megállapodás az egész indonéz erdészeti ágazat számára fontos normákat teremt;

G.  mivel az indonéz erdészeti ágazatban az Interpol és a Világbank 2012-es tanulmánya szerint jelentős kockázatot jelent a pénzmosás és az adócsalás;

H.  mivel a Human Rights Watch szerint az erdészeti ágazatban folytatott korrupció, adócsalás és pénzmosás 2007 és 2011 között mintegy 7 milliárd dolláros veszteséget okozott az országnak; mivel a korrupció felszámolásával foglalkozó indonéz bizottság (KPK) elnökhelyettese a „korrupció kiapadhatatlan forrása” kifejezéssel jellemezte az erdészeti ágazatot(7); mivel Indonézia ugyanakkor jelentős előrelépést tett az elmúlt évek során a pénzügyi bűncselekmények üldözése terén, amelyet a legfelsőbb bíróságnak az Asian Agri Group pálmaolajgyártó társasággal szemben adócsalás vádjában hozott 2012. decemberi ítélete is igazolt;

I.  mivel mindkét félnek el kell fogadnia a faanyagokra vonatkozó indonéz jogszerűség-igazolási rendszert (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu – SVLK) ahhoz, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó indonéz faanyagok és fatermékek FLEGT-engedéllyel rendelkező faanyagokként léphessek az uniós piacra, és így a fatermékekről szóló uniós rendelet(8) értelmében automatikusan jogszerűnek tekintendők legyenek;

J.  mivel az indonéz SVLK jelenleg felülvizsgálat alatt áll annak érdekében, hogy összhangba hozzák az önkéntes partnerségi megállapodás előírásaival;

K.  mivel az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet(9) értelmében a Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy részletes követelményeket fogadjon el a FLEGT-endedélyek kiadásával kapcsolatban, illetve módosítsa a partnerországok és az általuk kijelölt engedélyező hatóságok I. mellékletben található jegyzékét;

L.  mivel 2013. május 6-án az indonéz alkotmánybíróság kimondta, hogy a szokásosan az őslakos népességhez tartozó erdőket nem szabad állami erdőnek minősíteni, és ezzel utat nyitott a szigetcsoporton élő őslakos népek jogainak szélesebb körű elismerése előtt;

1.  elismerését fejezi ki Indonéziának a burjánzó illegális fakitermelés és az ehhez kapcsolódó kereskedelem felszámolása érdekében – számos érdekelt fél bevonásával – az SVLK kidolgozásával tett hatalmas önkéntes erőfeszítéséért és különösen az elmúlt hónapokban elért jelentős előrelépésért; továbbra is aggasztónak tart ugyanakkor egyes problémákat; emlékeztet arra, hogy a FLEGT-engedélyek hivatalos kiállításához az SVLK-nak életbe kell lépnie az önkéntes partnerségi megállapodás céljainak elérése érdekében;

2.  üdvözli az EU és az Indonéz Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tárgyalások eredményét; újólag hangsúlyozza, hogy támogatja az önkéntes partnerségi megállapodás megkötését, és szándéka, hogy támogassa a megállapodás sikeres végrehajtását;

3.  megjegyzi, hogy a szóban forgó fatermékek forrásainak többsége az országban a mai napig nem kapott még SVLK-tanúsítványt, és még mindig nagy mennyiségben kerülnek az ellátási láncba erdőirtásokból származó, ellenőrizetlen faanyagok;

4.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az SVLK-rendszert valamennyi fakitermelési területre és az ellátási lánc valamennyi szakaszára kiterjesszék – az ellenőrzést is beleértve –, annak érdekében, hogy a legális és ellenőrzött fatermékek elkülönüljenek a nem ellenőrzött fától, és ez utóbbi ne kerülhessen be az SVLK ellátási láncba;

5.  úgy véli, hogy az erdőátalakítás tartós problémát jelent az indonéz földhasználat-irányítási rendszerben; sajnálatosnak tartja, hogy az SVLK-rendszer jelenleg nem terjed ki annak ellenőrzésére, hogy hogyan kapják meg a vállalatok az erdőátalakítási koncessziókat, különös tekintettel a környezeti hatásvizsgálat (AMDAL) elvégzésére, illetve az erdőátalakítási engedélyek megszerzésére irányuló folyamatban előírt kötelező erejű korlátozások betartására;

6.  megjegyzi, hogy a jelenlegi SVLK még olyan esetekben is jogszerűnek tanúsítja a fakitermelési műveleteket, amelyekben nem rendezték az őshonos népek és helyi közösségek földhasználati jogaira vonatkozó követeléseket és/vagy nem került sor adott esetben megfelelő kártalanításra; felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze az indonéz kormányt annak biztosítására, hogy a jogszerűség ellenőrzése során kellőképpen vegyék figyelembe az erdőhasználatra vonatkozó hagyományos közösségi jogokat, illetve az őslakos népek és a helyi közösségek szabad, tájékoztatáson alapuló, előzetes beleegyezését és – adott esetben – az erdőterületekhez való hozzáférés elvesztéséért kapott kártérítésüket, valamint annak biztosítására, hogy az igazoló szervek felhatalmazást kapjanak annak értékelésére, hogy a vállalkozások tiszteletben tartották-e a helyi földhasználati jogokat, illetve a hivatalos közlönyökben jogszerűen közzétették-e a földterületet;

7.  ösztönzi az indonéz kormányt annak biztosítására, hogy a tanúsítási folyamat ne alkalmazzon hátrányos megkülönböztetést a kis-és középvállalkozásokkal szemben;

8.  felszólítja a Bizottságot, hogy szorgalmazza, hogy az indonéz kormányt nyújtson biztosítékot az alábbiakra vonatkozóan:

   a fatermékek összes forrását és a rájuk vonatkozó teljes felügyeleti láncot ellenőrzik, beleértve annak vizsgálatát, hogy a fakitermelő vállalatok eredetileg rendelkeztek-e a fakitermelés jogával,
   a tanúsítvánnyal rendelkező, illetve nem rendelkező fát és fatermékeket elkülönítik,
   a lehető legkisebbre csökkentik a természetes erdők átalakítását, és ellenőrzik az átalakított területekről származó faanyagok jogszerű eredetét, beleértve az AMDAL meglétét és/vagy a koncesszióban a földhasználatra vonatkozó előírásainak teljesítését;

9.  felszólítja az indonéz kormányt, hogy az ország FLEGT-engedélyek kibocsátásával kapcsolatos hitelének fokozása érdekében egészítse ki az SVLK keretében zajló jogszerűség-igazolást az erdészeti ágazathoz kapcsolódó pénzügyi bűncselekményekkel – például pénzmosással és adócsalással – szembeni határozott fellépésekkel;

10.  felszólítja az indonéz kormányt, hogy tartson ki az adózási jogszabályok érvényesítésére tett közelmúltbeli elhatározása mellett, és követeljen meg olyan dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy a fát exportáló vállalatok maradéktalanul betartják az indonéz adójogszabályokat és a 2010. évi pénzmosás elleni jogszabályt;

11.  üdvözli az indonéz kormánynak a naprakész és átlátható adatokhoz és térképekhez való nyilvános hozzáférés növelését célzó „egy térképˮ kezdeményezését, amelyek hiányában a jogszabályok következetlen és többféle értelmezése, valamint a helyi és bennszülött közösségekkel fennálló konfliktusok akadályozzák a jó erdőgazdálkodást Indonéziában; kiemeli, hogy a független erdőfigyelőknek feladatuk hiteles ellátása érdekében hozzá kell férniük ezekhez az alapvető információkhoz, és a koncessziós térképeknek, a tervezett erdőkivágásoknak és az engedélyekre vonatkozó információknak mindenki számára hozzáférhetőnek kell lenniük; felszólítja az indonéz kormányt, hogy gyorsítsa fel az „egy térképˮ kezdeményezést, és tegye közzé annak első változatát, beleértve az erdészeti engedélyekre és földhasználati követelésekre vonatkozó információkat;

12.  felhívja a Bizottságot, hogy a végrehajtási vegyes bizottságban való részvételén keresztül biztosítsa, hogy a csalás és a korrupció kockázatával érdemben foglalkozzanak, többek között egy kockázatalapú, csalás elleni terv elkészítése révén;

13.  elismeri, hogy a fatermékek jogszerűségének ellenőrzése szinte teljes mértékben az ellenőrök és a független megfigyelés teljesítményére támaszkodik; elismerését fejezi ki az SVLK a civil társadalom által végzett független ellenőrzés tekintetében betöltött hivatalos szerepéért; megjegyzi ugyanakkor, hogy a független megfigyelési hálózat kapacitásai – a humánerőforrás és a pénzügyi források tekintetében egyaránt – továbbra is rendkívül korlátozottak;

14.  felszólítja a Bizottságot, hogy szorgalmazza, hogy az indonéz kormány gondoskodjon arról, hogy az ellenőrök, az igazoló szervek, valamint a független erdőfigyelők megfelelő finanszírozásban és képzésben részesüljenek annak érdekében, hogy rendszeresen helyszíni megfigyeléseket, helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhessenek;

15.  örömmel veszi tudomásul az indonéz kormány által a kijelölt erdészeti rendőrség szerepének megerősítésére tett erőfeszítéseket; megjegyzi ugyanakkor, hogy Indonézia erdészeti minisztériumának még tovább kell javítania az illegális fakitermelés eseteinek ellenőrzését, jegyzékbe vételét és nyomon követését meghatározó politikáját; hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos a jogszerűtlenül működő vállalatokról a bűnüldöző hatóságoknál bejelentést tenni;

16.  felszólítja a Bizottságot, hogy szorgalmazza, hogy az indonéz kormányt gondoskodjon arról, hogy a vonatkozó jogszabályok megsértését jelző független megfigyelői jelentésekre megfelelően reagáljanak, és az illetékes hatóságok hatékony és visszatartó erejű szankciókat vessenek ki, ha megállapítják a szóban forgó jogszabályok megsértését;

17.  hangsúlyozza, hogy a független megfigyelés, illetve az őslakos népek és a helyi közösségek jogainak tiszteletben tartása kulcsfontosságú az SVLK hitelességének biztosításához; hangsúlyozza ezért annak fontosságát, hogy e kötelezettségvállalás folytatódjon és megerősödjön az átláthatóság a civil társadalom egyéb érdekelt felei számára, valamint a civil társadalom által végzett független megfigyeléskor ne kerüljön sor erőszakra, fenyegetésre vagy a visszaélés bármilyen formájára, de ha ez utóbbi mégis megtörténik, akkor indítsanak miatta eljárást;

18.  felszólítja a Bizottságot, hogy szorgalmazza, hogy az indonéz kormányt biztosítsa az alábbiakat:

   folytatódjon és fokozódjon az érdekelt felek részvétele az SVLK végrehajtásában és működésbe léptetésében,
   a civil társadalom által végzett független megfigyeléskor ne kerüljön sor erőszakra, fenyegetésre vagy a visszaélés bármilyen formájára, s ha ez utóbbi mégis megtörténik, akkor indítsanak miatta eljárást;
   az őslakos népek és a helyi közösségek szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló beleegyezését minden esetben szerezzék meg, és adott esetben – ha a megélhetésük szempontjából létfontosságú erdőterületekhez vesztették el a hozzáférésüket – fizessenek nekik kártérítést – e két feltétel tárgyalás alapját nem képezi, és elengedhetetlen a FLEGT-engedély megszerzéséhez,
   az SVLK ellenőrzési követelményei ne legyenek változtathatatlanok, hanem folyamatos továbbfejlesztésük érdekében az indonéz érdekelt feleknek azokat rendszeres időközönként felül kelljen vizsgálniuk;

19.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az SVLK felülvizsgálata során kellőképpen vegye figyelembe az indonéz alkotmánybíróság 2013. május 6-i határozatának megállapításait;

20.  felszólítja a Bizottságot, hogy segítse elő az indonéz kormánytól várt erőfeszítéseket és biztosítsa az egyenlő regionális versenyfeltételeket azáltal, hogy tiszteletben tartja az indonéz kormány azon kérését, hogy az EU és Malajzia közötti önkéntes partnerségi megállapodásról folyó tárgyalások a Sarawak régióra is kiterjedjenek;

21.  tisztában van azzal, hogy az ezen állásfoglalásban szereplő egyes kérések az engedélyezési rendszer jóváhagyása tekintetében túlmutatnak az önkéntes partnerségi megállapodás 8. mellékletében rögzített kritériumokon; felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa az előrehaladást a Parlament által fontosnak tartott további kérések teljesítése terén, és még az engedélyezési rendszer elfogadása előtt számoljon be a Parlamentnek az elért eredményekről;

22.  felszólítja a Bizottságot, hogy rendszeresen tegyen jelentést az Európai Parlamentnek az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtása terén elért előrehaladásról, és különösen arról, hogy mit tettek és mit fognak tenni a fenti problémák megoldása érdekében;

23.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint Indonézia kormányának és parlamentjének.

(1) 11767/1/2013. sz. tanácsi dokumentum.
(2) 11769/1/2013. sz. tanácsi dokumentum.
(3) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
(4) HL L 295., 2010.11.12., 23. o.
(5) Világbank: „Justice for forests: improving criminal justice efforts to combat illegal logging”, 2012, 5–10. o. http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Illegal_Logging.pdf
(6) Human Rights Watch: „The dark side of green growth. Human rights impacts of weak governance in Indonesia’s forestry sector”, 2013 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0713webwcover_1.pdf
(7) Reuters online hírek, 2010. szeptember 17.: „Graft could jeopardise Indonesia’s climate deals” http://www.reuters.com/article/2010/09/17/indonesia-corruption-idUSSGE68G03P20100917
(8) 995/2010/EU rendelet.
(9) HL L 347., 2005.12.30., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat