Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2600(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0207/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/02/2014 - 10.13

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0176

Přijaté texty
PDF 123kWORD 49k
Čtvrtek, 27. února 2014 - Štrasburk
Situace ve Venezuele
P7_TA(2014)0176RC-B7-0207/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele (2014/2600(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předcházející usnesení o situaci ve Venezuele, tj. usnesení ze dne 24. května 2007 o případu stanice „Radio Caracas TV“ ve Venezuele(1), usnesení ze dne 23. října 2008 o bránění opozici ve Venezuele v politické činnosti(2), usnesení ze dne 7. května 2009 o případu Manuela Rosalese ve Venezuele(3), usnesení ze dne 11. února 2010 o Venezuele(4), usnesení ze dne 8. července 2010 o Venezuele, zejména o případu Marie Lourdes Afiuniové(5), a usnesení ze dne 24. května 2012 o možném vystoupení Venezuely z Meziamerické komise pro lidská práva(6),

–  s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 14. února 2014,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 21. února 2014 o nepokojích ve Venezuele,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou;

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k vážnosti současné situace ve Venezuele; vzhledem k tomu, že od 12. února 2014 probíhaly ve Venezuele pokojné pochody vedené studenty, které skončily násilím s nejméně 13 oběťmi na životech, více než 70 zraněnými a stovkami zatčených; vzhledem k tomu, že požadavky studentů se týkají neschopnosti vlády prezidenta Madura řešit problémy vysoké inflace, kriminality, nedostatku základních produktů, rostoucí korupce a zastrašování sdělovacích prostředků a demokratické opozice; vzhledem k tomu, že vláda svaluje vinu za nedostatek zboží na „sabotéry“ a „ziskuchtivé a zkorumpované podnikatele“; vzhledem k tomu, že Venezuela je zemí s největšími energetickými zásobami v Latinské Americe;

B.  vzhledem k tomu, že v posledních dnech se počet demonstrantů nesnížil, ale naopak se stále zvyšuje, čímž se také zvyšuje počet lidí, kteří přišli o život, a počet zraněných a zadržených, což je výsledkem represe ze strany vládních orgánů a nezákonných ozbrojených skupin;

C.  vzhledem k tomu, že ve Venezuele se zvyšuje politické napětí a polarizace; vzhledem k tomu, že místo aby přispívaly k zachování míru a klidu, venezuelské orgány vyhrožují, že provedou „ozbrojenou revoluci“;

D.  vzhledem k represím namířeným především proti studentům, novinářům, vůdcům opozice a pokojným aktivistům z řad občanské společnosti, kteří byli vystaveni pronásledování a jejichž svoboda byla znevážena;

E.  vzhledem k tomu, že násilné a nekontrolované ozbrojené provládní skupiny působí ve Venezuele již dlouho zcela beztrestně; vzhledem k tomu, že opozice obvinila tyto skupiny z podněcování k násilí v průběhu pokojných demonstrací, které vedlo k obětem na životech a několika zraněním; vzhledem k tomu, že venezuelská vláda tyto události dosud neobjasnila;

F.  vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky čelí cenzuře a zastrašování a desítky novinářů byly zbity nebo zadrženy, nebo byly zničeny jejich pracovní nástroje a materiál;

G.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu a právo účastnit se pokojných demonstrací jsou základními prvky demokracie, že rovnost a spravedlnost pro všechny nemohou existovat bez existence základních svobod a dodržování práv všech občanů; vzhledem k tomu, že venezuelská ústava zaručuje svobodu shromažďování a sdružování a svobodu pořádat pokojné občanské demonstrace; vzhledem k tomu, že orgány veřejné moci mají povinnost chránit základní práva občanů a zaručit jejich bezpečnost a život, aniž by tato práva omezovaly;

H.  vzhledem k tomu, že pouze dodržování základních práv a svobod, konstruktivní dialog založený na respektu a tolerance mohou napomoci vyvést zemi z této vážné krize a překonat obtíže, které ji v budoucnu čekají;

1.  odsuzuje veškeré akty násilí a tragické ztráty na životech, k nimž došlo při pokojných demonstracích dne 12. února 2014 a v následujících dnech, a vyjadřuje svou upřímnou soustrast rodinám obětí;

2.  vyjadřuje svou pevnou solidaritu s venezuelským lidem a s jeho obavami, že nové protesty by mohly vést k dalšímu násilí, které by jen prohloubilo propast mezi postoji vlády a opozice a vedlo by k ještě větší polarizaci citlivého politického vývoje, který ve Venezuele probíhá; vyzývá zástupce všech stran a složek venezuelské společnosti, aby ve svých činech i výrocích zachovávali klid;

3.  připomíná venezuelské vládě, že svoboda projevu a právo účastnit se pokojných demonstrací jsou v demokracii základními lidskými právy, jak ostatně uznává i venezuelská ústava, a vyzývá prezidenta Madura, aby dodržoval mezinárodní smlouvy, které Venezuela podepsala, zejména Meziamerickou demokratickou chartu;

4.  připomíná venezuelské vládě, že je její povinností zajistit bezpečnost všech občanů země bez ohledu na jejich politické názory a politickou příslušnost; vyjadřuje hluboké znepokojení nad zatýkáním studentů a čelných představitelů opozice a vyzývá k jejich okamžitému propuštění;

5.  připomíná, že v demokratickém uspořádání má zásadní význam dodržování zásady dělby moci a že státní orgány nesmí používat justici k politickému pronásledování a represi demokratické opozice; vyzývá venezuelské orgány, aby stáhly nepodložená obvinění a zrušily zatykače na přední představitele opozice;

6.  vyzývá venezuelské orgány, aby okamžitě odzbrojily a rozpustily nekontrolované ozbrojené skupiny provládního charakteru a aby ukončily jejich beztrestnost; požaduje objasnění úmrtí, k nimž došlo, a to tak, aby se pachatelé museli ze svých činů zodpovídat;

7.  vyzývá všechny strany, zejména venezuelské státní orgány, aby vedly pokojný dialog a snažily se oslovit všechny složky venezuelské společnosti s cílem vymezit otázky, na nichž se mohou shodnout, a umožnily politickým činitelům jednat o nejzávažnějších problémech, se kterými se země potýká;

8.  zdůrazňuje v tomto ohledu, že dodržování svobody tisku, informací a přesvědčení a politického pluralismu je základem demokracie; s politováním konstatuje, že v zemi panuje cenzura sdělovacích prostředků a internetu a že přístup k některým blogům a sociálním sítím je omezen; odsuzuje pronásledování, jemuž muselo čelit několik tiskovin a audiovizuálních sdělovacích prostředků, jako jsou např. kanál NTN24 a vysílání CNN ve španělštině, a domnívá se, že tyto praktiky porušují venezuelskou ústavu a závazky, které přijala Venezuelská bolívariánská republika;

9.  žádá, aby byla do Venezuely urychleně vyslána ad hoc delegace Parlamentu s cílem vyhodnotit situaci, která v zemi panuje;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Venezuelské bolívariánské republiky, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 484.
(2) Úř. věst. C 15 E, 21.1.2010, s. 85.
(3) Úř. věst. C 212 E, 5.8.2010. s. 113.
(4) Úř. věst. C 341 E, 16.12.2010, s. 69.
(5) Úř. věst. C 351 E, 2.12.2011, s. 130.
(6) Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 88.

Právní upozornění - Ochrana soukromí