Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2600(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0207/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/02/2014 - 10.13

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0176

Priimti tekstai
PDF 200kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d. - Strasbūras
Padėtis Venesueloje
P7_TA(2014)0176RC-B7-0207/2014

2014 m. vasario 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2014/2600(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl Venesuelos, t. y., 2007 m. gegužės 24 d. rezoliuciją dėl kanalo „Radio Caracas TV“ Venesueloje atvejo(1), 2008 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl politinių teisių atėmimo Venesueloje(2), 2009 m. gegužės 7 d. rezoliuciją dėl Manuelio Rosaleso atvejo Venesueloje(3), 2010 m. vasario 11 d. rezoliuciją dėl Venesuelos(4), 2010 m. liepos 8 d. rezoliuciją dėl Venesuelos, ypač dėl Marijos Lourdes Afiuni atvejo(5) ir 2012 m. gegužės 24 d. rezoliuciją dėl galimo Venesuelos pasitraukimo iš Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos(6);

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton 2014 m. vasario 14 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2014 m. vasario 21 d. pareiškimą dėl neramumų Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Venesuela pasirašė,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  atsižvelgiant į padėties Venesueloje sudėtingumą (S&D); kadangi 2014 m. vasario 12 d. visoje Venesueloje prasidėjusios taikios eitynės, kurioms vadovavo studentai, baigėsi mirtinu smurtu, dėl kurio bent 13 žmonių žuvo, daugiau kaip 70 sužeista ir šimtai žmonių sulaikyta. kadangi studentų reikalavimai yra susiję su Prezidento N. Maduro vyriausybės nesugebėjimu nugalėti didelės infliacijos, nusikalstamumo, kai kurių pagrindinių maisto produktų trūkumo, taip pat vis augančios korupcijos ir žiniasklaidos bei demokratinės opozicijos bauginimų; kadangi vyriausybė dėl trūkumų kaltina „maištininkus“ ir „pelno išalkusius verslininkus“; kadangi Venesueloje yra didžiausios energijos atsargos visoje Lotynų Amerikoje;

B.  kadangi pastarosiomis dienomis demonstracijų skaičius nesumažėjo, bet, priešingai, tik augo, nes dar daugiau žmonių žuvo, buvo sužeista ar sulaikyta dėl valdžios institucijų ir neteisėtų ginkluotų grupuočių vykdytų represijų;

C.  kadangi politinė įtampa ir atsiskyrimas Venesueloje vis auga; kadangi Venesuelos valdžios institucijos, vietoj to, kad prisidėtų išlaikydamos taiką ir ramybę, grasina įvykdyti ginkluotą revoliuciją;

D.  kadangi buvo vykdomos represijos, visų pirma prieš studentus, žurnalistus ir opozicijos vadovus, kurie buvo persekiojami ir kurių laisvės buvo pamintos;

E.  kadangi Venesueloje jau ilgą laiką nebaudžiamos veikia smurtaujančios ir nevaldomos ginkluotos vyriausybę remiančios grupuotės; kadangi opozicija šias grupes kaltina taikiose demonstracijose vykdomo smurto, sukėlusio mirtis ir ne vieną sužeidimą, kurstymu; kadangi Venesuelos vyriausybė dar nepaaiškino įvykių;

F.  kadangi žiniasklaida cenzūruojama ir bauginama ir daugybė žurnalistų buvo sumušta ar sulaikyta arba jų profesinė medžiaga buvo sunaikinta;

G.  kadangi žodžio laisvė ir teisė dalyvauti taikiose demonstracijose yra bet kurios demokratiškos valstybės pagrindiniai elementai, o lygybė ir visuotinis teisingumas neįmanomi, jeigu nebus užtikrintos visų piliečių žmogaus teisės; kadangi Venesuelos konstitucija užtikrina susirinkimų, asociacijų ir taikių pilietinių demonstracijų teisę; kadangi valdžios institucijos privalo ginti pagrindines savo piliečių teises ir šių teisių neribodamos užtikrinti piliečių saugumą ir gyvybę;

H.  kadangi iš šios sunkios krizės iškopti ir nugalėti sunkumus ateityje gali padėti tik pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, konstruktyvus ir pagarbus dialogas bei tolerancija;

1.  smerkia visus smurto veiksmus ir tragiškas žūtis per taikias demonstracijas, vykusias 2014 m. vasario 12 d. ir vėlesnėmis dienomis, ir reiškia nuoširdžia užuojautą aukų šeimoms;

2.  reiškia tvirtą solidarumą su Venesuelos žmonėmis ir susirūpinimą, kad dėl naujų protestų gali kilti daugiau smurto ir tik pagilėtų takoskyra tarp vyriausybės ir opozicijos, taip pat paaštrėtų ir taip sudėtingi Venesueloje vykstantys politiniai procesai; ragina visų partijų ir Venesuelos visuomenės grupių atstovus ir toliau žodžiais bei veiksmais siekti ramybės;

3.  primena Venesuelos vyriausybei, kad žodžio laisvė ir teisė dalyvauti taikiose demonstracijose bet kurioje demokratiškoje valstybėje laikomos pagrindinėmis žmogaus teisėmis, kaip tai pripažinta Venesuelos konstitucijoje, ir ragina Prezidentą N. Maduro laikytis tarptautinių sutarčių, prie kurių Venesuela yra prisijungusi, visų pirma Amerikos šalių demokratinės chartijos;

4.  primena Venesuelos vyriausybei apie jos pareigą užtikrinti visų šalies piliečių, neatsižvelgiant į jų politines pažiūras ir priklausymą politinėms partijoms, saugumą; reiškia didelį susirūpinimą dėl studentų ir opozicijos lyderių areštų ir ragina nedelsiant juos paleisti;

5.  primena, kad demokratinėje valstybėje itin svarbu gerbti valdžių padalijimo principą ir kad valdžios institucijos negali remtis teisingumo sistema vykdydamos demokratinės opozicijos politinius persekiojimus ir represiją; ragina Venesuelos valdžios institucijas atsiimti nepagrįstus kaltinimus ir arešto orderius, išduotus opozicijos lyderiams;

6.  ragina Venesuelos valdžios institucijas nedelsiant nuginkluoti ir paleisti nekontroliuojamas vyriausybę remiančias grupes ir nutraukti jų nebaudžiamumą; ragina paaiškinti įvykusias žmonių žūtis, kad kaltininkai atsakytų už savo veiksmus;

7.  ragina visas šalis, visų pirma, Venesuelos valdžios institucijas, siekti taikaus dialogo su visais Venesuelos visuomenės sluoksniais, kad būtų nustatyti klausimai, dėl kurių nuomonės sutampa, ir sudaryta galimybė politiniams veikėjams aptarti sudėtingiausias problemas, su kuriomis susiduria ši šalis;

8.  pabrėžia, kad pagarba spaudos, informacijos ir nuomonių laisvei ir politiniam pliuralizmui yra demokratijos pagrindas; apgailestauja dėl žiniasklaidos ir interneto cenzūros ir dėl to, kad ribojama galimybė prisijungti prie kai kurių blogų ir socialinių tinklų; smerkia bauginimą, kurį patyrė keletas laikraščių ir kitos garso bei vaizdo žiniasklaidos priemonės, pavyzdžiui, kanalai NTN24 ir CNN ispanų kalba, ir mano, kad ši praktika prieštarauja Venesuelos konstitucijai ir Venesuelos Bolivaro Respublikos prisiimtiems įsipareigojimams;

9.  prašo nusiųsti šio Parlamento ad hoc delegaciją, kuri galėtų nedelsdama įvertinti padėtį vietoje;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

(1) OL C 102 E, 2008 4 24, p. 484.
(2) OL C 15 E, 2010 1 21, p. 85.
(3) OL C 212 E, 2010 8 5. p. 113.
(4) OL C 341 E, 2010 12 16, p. 69.
(5) OL C 351 E, 2011 12 2, p. 130.
(6) OL C 264 E, 2013 9 13, p. 88.

Teisinė informacija - Privatumo politika