Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2600(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0207/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.13

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0176

Texte adoptate
PDF 201kWORD 49k
Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg
Situația din Venezuela
P7_TA(2014)0176RC-B7-0207/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela (2014/2600(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, inclusiv cele din 24 mai 2007 privind Cazul lanțului Radio Caracas TV în Venezuela(1), din 23 octombrie 2008 referitoare la pierderea drepturilor politice în Venezuela(2), din 7 mai 2009 referitoare la cazul Manuel Rosales din Venezuela(3), din 11 februarie 2010 referitoare la Venezuela(4), din 8 iulie 2010 referitoare la Venezuela, în special la cazul Mariei Lourdes Afiuni(5) și cea din 24 mai 2012 referitoare la posibila retragere a Venezuelei din Comisia interamericană pentru drepturile omului(6),

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al lui Catherine Ashton, Vicepreședinte al Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), din 14 februarie 2014,

–  având în vedere declarația din 21 februarie 2014 a VP/ÎR Catherine Ashton privind tulburările din Venezuela,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Venezuela este parte,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  având în vedere gravitatea situației actuale din Venezuela; întrucât, începând cu 12 februarie 2014, au avut loc pe întreg teritoriul Venezuelei marșuri pașnice conduse de studenți care au sfârșit în violență letală, cel puțin 13 persoane fiind omorâte, 70 rănite și sute de persoane deținute; întrucât revendicările studenților vizează faptul că guvernul președintelui Maduro nu a reușit să soluționeze problemele legate de rata ridicată a inflației, infracțiuni și penuria de anumite bunuri de bază, precum și de nivelurile tot mai ridicate de corupție și intimidarea media și a opoziției democratice; întrucât guvernul a pus penuria pe seama unor „sabotori” și a unor „afaceriști corupți și lacomi de profit”; întrucât Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve energetice din America Latină;

B.  întrucât în ultimele zile numărul demonstrațiilor nu a scăzut, ci, dimpotrivă, a crescut, fapt ce a determinat o creștere a numărului persoanelor ucise, rănite și arestate, ca urmare a suprimării mișcării de protest de către autoritățile statale și grupurile armate ilegale;

C.  întrucât, în Venezuela, tensiunea și polarizarea politică devin tot mai mari; întrucât autoritățile venezuelane, în loc să contribuie la menținerea păcii și a calmului, au amenințat că vor desfășura o „revoluție armată”;

D.  având în vedere actele de represiune îndreptate în special împotriva studenților, jurnaliștilor, a liderilor opoziției și a activiștilor societății civile pașnici, care au fost persecutați și privați de libertate;

E.  întrucât grupuri armate proguvernamentale violente și necontrolate acționează cu impunitate în Venezuela de mult timp; întrucât opoziția a acuzat aceste grupuri de incitare la violență în timpul demonstrațiilor pașnice, fapt ce a avut drept urmare uciderea și rănirea mai multor persoane; întrucât guvernul venezuelan nu a clarificat încă aceste evenimente;

F.  întrucât media sunt supuse cenzurii și intimidării, iar nenumărați jurnaliști au fost bătuți sau deținuți sau le-a fost distrus materialul profesional,

G.  întrucât libertatea de exprimare și dreptul de participare la demonstrații pașnice constituie elemente de bază ale democrației, iar egalitatea și justiția pentru toți sunt imposibile în lipsa libertăților fundamentale și a respectării drepturilor tuturor cetățenilor; întrucât Constituția Venezuelei garantează dreptul pașnic la întrunire și la asociere, precum și dreptul la demonstrații pașnice; întrucât autoritățile statului au obligația de a salvgarda drepturile fundamentale ale cetățenilor venezuelani, de a le garanta siguranța și de a le proteja viețile, fără a aduce atingere acestor drepturi;

H.  întrucât doar respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale, un dialog constructiv și marcat de respect și toleranța pot ajuta Venezuela să depășească această criză gravă și, în consecință, și dificultățile viitoare,

1.  condamnă toate actele de violență și pierderile tragice de vieți omenești din timpul demonstrațiilor pașnice din 12 februarie 2014 și din zilele următoare și își exprimă sincerele condoleanțe față de familiile victimelor;

2.  își exprimă profunda solidaritate cu poporul venezuelan, precum și îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca noi proteste să conducă la noi acte de violență, care nu ar face decât să adâncească prăpastia dintre pozițiile guvernului și ale opoziției și să polarizeze în și mai mare măsură evoluțiile politice sensibile care au loc în Venezuela; îndeamnă reprezentanții tuturor părților și secțiunilor societății venezuelane să păstreze calmul, atât în acțiuni, cât și în cuvinte;

3.  reamintește guvernului venezuelan că libertatea de exprimare și dreptul de a participa la demonstrații pașnice constituie drepturi fundamentale ale omului într-o democrație, astfel cum este recunoscut în Constituția Venezuelei, și solicită președintelui Maduro să respecte tratatele internaționale la care Venezuela este parte, în special Carta democratică interamericană;

4.  îi reamintește guvernului venezuelan că are obligația de a garanta siguranța tuturor cetățenilor țării, indiferent de opiniile și afilierile lor politice; își exprimă profunda îngrijorare în ceea ce privește arestarea studenților și a liderilor opoziției și solicită punerea imediată în libertate a acestora;

5.  reamintește că principiul separării puterilor este fundamental într-o democrație și că sistemul judiciar nu poate fi folosit de autorități ca mijloc de persecuție și represiune politică a opoziției democratice; solicită autorităților venezuelane să își retragă acuzațiile nefondate și mandatele de arestare emise împotriva liderilor opoziției;

6.  solicită autorităților venezuelane să dezarmeze și să desființeze imediat grupurile armate proguvernamentale necontrolate și să pună capăt impunității acestora; solicită clarificarea împrejurărilor în care au avut loc decesele, astfel încât vinovații să fie trași la răspundere pentru faptele lor;

7.  încurajează toate părțile și în special autoritățile venezuelane să inițieze un dialog pașnic, care să se adreseze tuturor segmentelor societății venezuelane, pentru a defini punctele convergente și a le permite actorilor politici să discute cele mai grave probleme cu care se confruntă țara;

8.  subliniază faptul că respectarea libertății presei, a libertății de informare și de opinie, precum și a pluralismului politic constituie elemente fundamentale ale democrației; regretă existența cenzurii media și a internetului, precum și faptul că accesul la unele bloguri și rețele sociale este limitat; condamnă hărțuirea căreia i-au căzut victime mai multe publicații și alte centre media audiovizuale, precum postul de televiziune NTN24 și CNN în spaniolă și consideră aceste practici contrare constituției venezuelane și angajamentelor asumate de Republica Bolivariană a Venezuelei;

9.  solicită trimiterea cât mai curând posibil a unei delegații ad hoc a Parlamentului European pentru a evalua situația din Venezuela;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării parlamentare euro-latino-americane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1) JO C 102 E, 24.4.2008, p. 484.
(2) JO C 15 E, 21.1.2010, p. 85.
(3) JO C 212 E, 5.8.2010. p. 113.
(4) JO C 341 E, 16.12.2010, p. 69.
(5) JO C 351 E, 2.12.2011, p. 130.
(6) JO C 264 E, 13.9.2013, p. 88.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate