Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2586(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0194/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0194/2014

Rasprave :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Glasovanja :

PV 27/02/2014 - 10.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0177

Usvojeni tekstovi
PDF 288kWORD 53k
Četvrtak, 27. veljače 2014. - Strasbourg
Budućnost vizne politike EU-a
P7_TA(2014)0177B7-0194/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 27. veljače 2014. o budućnosti vizne politike EU-a (2014/2586(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno njegov članak 77.,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije pod naslovom „Provedba i razvoj zajedničke vizne politike za poticanje rasta u EU-u” (COM(2012)0649)),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije o funkcioniranju schengenske suradnje na lokalnoj razini tijekom prve dvije godine provođenja Zakonika o vizama (COM(2012)0648),

–  uzimajući u obzir Sedmo izvješće Komisije o zadržavanju viznog režima u nekim trećim zemljama, čime se krši načelo uzajamnosti (COM(2012)0681),

–  uzimajući u obzir nedavne revizije(1) Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od te obveze(2),

–  uzimajući u obzir sporazume o pojednostavljenju viznog režima s Gruzijom(3), Ukrajinom(4), Moldovom(5), Republikom Kabo Verde(6), Armenijom(7) i Azerbajdžanom(8),

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o budućnosti vizne politike EU-a (O-000028/2014 – B7‑0108/2014),

–  uzimajući u obzir članak 115. stavak 5. i članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je zajednička vizna politika nužan rezultat ukidanja kontrola na unutarnjim granicama schengenskog prostora;

B.  budući da su osnovni elementi zajedničke vizne politike: zajednički popisi zemalja čiji državljani moraju posjedovati vizu i onih čiji su državljani oslobođeni te obveze, a koji su priloženi Uredbi (EZ) br 539/2001, zajednička pravila o izdavanju viza koja se nalaze u Zakoniku o vizama, jedinstven obrazac za vize, razmjena informacija uz pomoć Viznog informacijskog sustava te niz međunarodnih sporazuma s trećim zemljama o ukidanju i pojednostavljenju viznog režima;

C.  budući da se Ugovorom iz Lisabona predviđa da se za sve aspekte zajedničke vizne politike primjenjuje redovni zakonodavni postupak te da je potrebna suglasnost Parlamenta za sve međunarodne sporazume o tom pitanju;

D.  budući da je potrebno potaknuti razmišljanje i međuinstitucionalnu raspravu o budućnosti zajedničke vizne politike EU-a, osobito u vezi s koracima prema daljnjem usklađivanju postupaka odobrenja viza, uključujući zajednička pravila o izdavanju viza;

Opća vizna politika i revizija Zakonika o vizama

1.  pozdravlja napredak koji je postignut na području vizne pravne stečevine, ali također poziva Komisiju i države članice da unaprijede provedbu aktualne vizne pravne stečevine; osobito poziva na pojačanje schengenske suradnje na lokalnoj razini kako bi se u kratkom roku poboljšala provedba Zakonika o vizama;

2.  vjeruje da bi u budućnosti trebalo poduzeti korake prema daljnjem usklađivanju postupaka odobravanja vize, uključujući istinski zajednička pravila o izdavanju viza;

3.  smatra da u mnogim trećim zemljama trenutačna konzularna pokrivenost nije zadovoljavajuća;

4.  smatra da su se zajednički centri za podnošenje zahtjeva za vizu pokazali korisnim sredstvom koje bi u budućnosti moglo postati standard;

5.  žali što Komisija nije predstavila studiju o mogućnosti uspostavljanja „zajedničkoga europskog mehanizma za izdavanje viza na kratki rok”, u kojoj bi također ispitala „u kojoj bi mjeri ocjena individualnog rizika mogla dopuniti pretpostavku o riziku povezanu s državljanstvom podnositelja zahtjeva”, na što je pozvana u Stokholmskom programu (točka 5.2);

6.  smatra da bi se putnicima u dobroj vjeri i putnicima koji često putuju putovanje trebalo dodatno olakšati, posebno češćom uporabom viza za višestruki ulazak u zemlju s dužim trajanjem;

7.  poziva država članice da primijene trenutačne odredbe Zakonika o vizama i Schengenskog zakonika o granicama kojima se omogućava izdavanje humanitarnih viza i da olakšaju pružanje privremenog skloništa borcima za ljudska prava koji su ugroženi u trećim zemljama;

8.  sa zadovoljstvom iščekuje očekivani prijedlog revizije Zakonika o vizama, no žali što je Komisija u više navrata odgodila njegovo donošenje;

9.  žali što Komisija još nije predstavila cjelokupnu ocjenu Zakonika o vizama; ne odobrava namjeru Komisije da tu ocjenu predstavi zajedno s prijedlogom revizije Zakonika o vizama; smatra da bi bilo primjerenije kad bi Komisija prvo predstavila evaluacijsko izvješće i potom omogućila institucijama da rasprave o njemu;

Pojednostavljenje viznog režima

10.  poziva na zaključenje daljnjih sporazuma o pojednostavljenju viznog režima i po potrebi na praćenje i poboljšanje postojećih sporazuma;

11.  poziva na sustavno ocjenjivanje postojećih sporazuma o pojednostavljenju viznog režima kako bi se ocijenilo postiže li se njima predviđeni cilj;

Uredba (EZ) br.539/2001

12.  pozdravlja nedavno ažuriranje popisa trećih zemalja čiji državljani ne podliježu obvezi posjedovanja vize, kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 539/2001, te pogotovo dodatna oslobođenja od obveze posjedovanja vize; podsjeća na važnost putovanja bez viza za treće zemlje i osobito njihova civilna društva, ali i za vlastite interese EU-a;

13.  U tom kontekstu smatra da je sporazum o ukidanju viza između EU-a i Ukrajine jedan od mogućih odgovora na pozive ukrajinskog civilnog društva i studenata koji su prosvjedovali proteklih dana; ističe da bi takav sporazum potaknuo razmjene i kontakte među predstavnicima civilnog društva, te na taj način povećao uzajamno razumijevanje i doprinio gospodarskoj razmjeni; poziva Komisiju da predstavi prijedlog kako bi se Ukrajinu stavilo na popis zemalja čiji državljani ne podliježu obavezi posjedovanja vize; također poziva države članice da u potpunosti provode trenutačni sporazum o pojednostavljenju viznog režima radi olakšavanja pristupa EU-u, pogotovo studentima i znanstvenicima;

14.  pozdravlja ažuriranje kriterija za ukidanje viznog režima, u kojima se razmatraju temeljna prava, ali i gospodarske koristi, posebno u vidu turizma i vanjske trgovine, te što ih se uvrstilo u jedan od članaka uredbe;

15.  naglašava da je za daljnju liberalizaciju viznog režima potrebno više znanja o primjeni trenutačnih postupaka za ukidanja viza, uključujući putem elektroničkog sustava EU-a za odobrenje putovanja (EU ESTA); poziva Vijeće i Komisiju da osiguraju da se Parlament podrobnije informira o stanju u trećim zemljama o kojima se raspravlja kako bi se omogućio pravilan demokratski nazor;

16.  poziva Komisiju da razmisli o tome kako bi se u budućnosti izmjene priloga regulativi i bilateralnim sporazumima o ukidanju viza, ako se smatraju potrebnima, mogle vršiti usporedo, kako bi se izbjegao rizik da izmjenu priloga ne slijedi potrebni sporazum o ukidanju viza;

17.  prima na znanje sporazum o privremenom uvođenju vize; očekuje da će države članice primjenjivati taj mehanizam u dobroj vjeri i samo kao krajnju mjeru u izvanrednim situacijama u kojima je potrebno hitno djelovati kako bi se riješile poteškoće s kojima je suočena cijela Unija, i to ako su ispunjeni odgovarajući uvjeti;

18.  smatra da je potpuna vizna uzajamnost cilj kojemu bi Unija trebala stremiti na proaktivan način u svojim odnosima s trećim zemljama te na taj način doprinijeti poboljšanju vjerodostojnosti i dosljednosti vanjske politike Unije na međunarodnoj razini;

19.  poziva na raspravu o povezanosti daljnje liberalizacije viznog režima i poziva određenih država članica na pojačanje sigurnosnih mjera i strože granične kontrole putnika koji su oslobođeni obveze posjedovanja vize;

Vizni informacijski sustav (VIS)

20.  poziva eu-LISA-u da predstavi očekivano evaluacijsko izvješće o viznom informacijskom sustavu što je prije moguće;

Sudjelovanje Europskog parlamenta

21.  poziva Vijeće i Komisiju da poboljšaju protok informacija prema Parlamentu u pogledu pregovora o međunarodnim sporazumima na području viza, u skladu s člankom 218. stavkom 10. UFEU-a i Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije;

22.  objavljuje namjeru osnivanja kontaktne skupine za viznu politiku unutar Odbora za građanske slobode, pravdu i unutarnje poslove; poziva predsjedništvo Vijeća i države članice te Komisiju da sudjeluju na sastancima te kontaktne skupine;

o
o   o

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) Uredba (EZ) br. 1091/2010, (SL L 329, 14.12.2010., str. 1.); Uredba (EZ) br. 1211/2010, (SL L 339, 22.12.10., str. 6.); Uredba (EZ) br. 1289/2013, (SL L 347, 20.12.13., str. 74.); COM(2012) 0650; COM(2013)0853.
(2) SL L 81, 21.3.2001., str. 1.
(3) Odluka Vijeća 2011/117/EU (SL L 52, 25.2.2011., str. 33.).
(4) Odluka Vijeća 2013/297/EU (SL L 168, 20.6.2013., str. 10.).
(5) Odluka Vijeća 2013/296/EU (SL L 168, 20.6.2013., str. 1.).
(6) Odluka Vijeća 2013/521/EU (SL L 282, 24.10.2013., str. 1.).
(7) Odluka Vijeća 2013/628/EU (SL L 289, 31.10.2013., str. 1.).
(8) COM(2013)0742.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti