Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2150(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0070/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0070/2014

Rasprave :

PV 27/02/2014 - 8
CRE 27/02/2014 - 8

Glasovanja :

PV 27/02/2014 - 10.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0178

Usvojeni tekstovi
PDF 312kWORD 76k
Četvrtak, 27. veljače 2014. - Strasbourg
Konkretne mjere za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike
P7_TA(2014)0178A7-0070/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 27. veljače 2014. o konkretnim mjerama za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike (2013/2150(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zakonodavstvo primjenjivo na Europski fond za ribarstvo, osobito Uredbe Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 kojima se uređuju pravila i sporazumi u vezi sa strukturnim potporama Zajednice u sektoru ribarstva(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji obavljaju samostalnu djelatnost u okviru samozapošljavanja i kojom se ukida Direktiva Vijeća 86/613/EEZ(2),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište od 6. veljače 2013. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkoj ribarstvenoj politici(3),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište od 12. rujna 2012. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom organiziranju tržišta s proizvodima iz sektora ribarstva i akvakulture(4),

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je podnijela Komisija i stajališta koja su usvojili Parlament i Vijeće o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (COM(2011)0804),

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je podnijela Komisija i stajališta koja su usvojili Parlament i Vijeće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravilima za sudjelovanje i distribuciju koja se primjenjuju na Obzor 2020. – okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. - 2020.) (COM(2011)0810),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije upućenu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod nazivom Strategija za jednakost žena i muškaraca 2010-2015 (COM(2010)0491),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2005. o ženskim mrežama: ribarstvo, poljoprivreda i diversifikacija(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. studenog 2012. o zanatskom ribolovu, malom ribolovu i reformi zajedničke ribarstvene politike(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. studenog 2012. o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. rujna 2012. o reformi zajedničke ribarstvene politike – opće priopćenje(8),

–  uzimajući u obzir saslušanje o ženama i održivom razvoju na području ribarstva u Odboru za ribarstvo, od 1. prosinca 2010.,

–  uzimajući u obzir saslušanje Odbora za ribarstvo i Odbora za prava žena i jednakost spolova o većoj ulozi žena u europskom ribarstvu i akvakulturi, održanom u Europskom parlamentu 14. listopada 2013.,

–   uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za ribarstvo i Odbora za prava žena i jednakost spolova, u skladu s člankom 51. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A7-0070/2014),

A.  budući da rad žena u ribarstvu i akvakulturi nije priznat i općenito je nevidljiv iako predstavlja značajnu gospodarsku dodanu vrijednost i doprinosi socijalnoj, ekonomskoj i ekološkoj održivosti mnogobrojnih europskih zajednica i regija, posebno u područjima koja ovise o ribolovu;

B.  budući da više od 100 000 žena radi u sektoru ribarstva u državama članicama, od kojih 4 % njih u ekstraktivnom sektoru i na radnim mjestima povezanima s aktivnostima ribarskih brodica, kao što su izrada i krpanje mreža, rad u luci ili pakiranje proizvoda, 30 % u sektoru akvakulture, uglavnom skupljajući školjkaše stojeći, i oko 60 % u prerađivačkoj industriji;

C.  budući da je posao koje žene tradicionalno obavljaju u sektoru ribarstva i akvakulture naporan, kao na primjer skupljanje školjkaša stojeći, tradicionalna prodaja ribe (bilo na pokretnim štandovima ili u odgovarajućim prostorima), proizvodnja i krpanje ribarskih mreža (žene koje izrađuju i krpaju mreže), istovar i razvrstavanje izlova te pakiranje u posebno teškim klimatskim uvjetima;

D.  budući da posao koji u nekim od ovih sektora obavljaju žene uvelike nije obuhvaćen statistikama i da su raširena gospodarska kriza i visoka stopa nezaposlenosti u nekim državama članicama pridonijele još većem rastu tih brojki i navele sve veći broj žena da se angažiraju u aktivnostima u sektoru ribarstva, osobito u kopnenom sakupljanju školjkaša što je za njih sredstvo popunjavanja ili čak osiguravanja obiteljskih prihoda;

E.  priznajući doprinos žena u aktivnostima povezanima s ribarstvom i akvakulturom, a posebno povezanima s izradom i popravljanjem ribarskog alata, istovarom i razvrstavanjem izlova, upravljanjem opskrbom broda potrebnim proizvodima, s preradom, pakiranjem i stavljanjem ribe na tržište ili povezanima s upravljanjem ribarstvenim poduzećima;

F.  budući da Europski parlament u svojoj rezoluciji od 22. studenog 2012. o zanatskom ribolovu, malom ribolovu i reformi zajedničke ribarstvene politike u stavku 30. poziva države članice da uzmu u obzir ekonomsku, socijalnu i kulturnu ulogu žena u ribarstvenoj industriji kako bi mogle ostvariti pristup socijalnim povlasticama te naglašava da aktivno sudjelovanje žena u različitim aktivnostima koje su povezane s ribarstvom s jedne strane doprinosi očuvanju i opstanku sektora ribarstva, a s druge strane očuvanju tradicija, specifičnih praksi kao i zaštiti kulturne raznolikosti raznih regija;

G.  budući da Europski parlament u svojem stajalištu od 12. rujna 2012. poziva na promicanje sudjelovanja žena u organizacijama proizvođača iz sektora ribarstva i akvakulture;

H.  budući da Europski parlament u svojoj rezoluciji od 22. studenog 2012. o zanatskom ribarstvu, malom ribarstvu i reformi zajedničke ribarstvene politike poziva u stavku 31. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo da osigura sredstva za promicanje sudjelovanja žena u sektoru ribarstva, podršku ženskim udrugama, stručno usavršavanje žena i poboljšanje uloge žena u ribarstvu podupirući aktivnosti na kopnu i aktivnosti povezane s ribolovom, i u proizvodnji i u preradi i stavljanju na tržište;

I.  budući da Europski parlament u svojoj rezoluciji od 22. studenog 2012. o zanatskom ribolovu, malom ribolovu i reformi zajedničke ribarstvene politike poziva Komisiju i države članice u stavku 39. da usvoje mjere kojima se ženama jamči ista plaća i ostala radnička, socijalna i ekonomska prava, uključujući osiguranja kojima se pokrivaju rizici i mjere za primjenu redukcijskih koeficijenata kako bi se snizila dobna granica odlaska u mirovinu zbog težine posla (rad noću, izlaganje opasnosti, radno vrijeme podložno ritmu proizvodnje ili mogućnosti ribolova) kojima se izlažu pri radu u sektoru ribarstva, te da im se priznaju njihove specifične zdravstvene smetnje kao profesionalne bolesti;

J.  budući da su statistički podaci koji se odnose na radnu snagu, a posebno koji se odnose na raspodjelu prema spolovima kod određenih aktivnosti, kao što su na primjer one koje se odnose na zanatski ribolov ili mali ribolov, ekstenzivnu akvakulturu i s njom povezane aktivnosti, stavljeni u drugi plan u usporedbi s podacima o ulovu, istovaru, tonažu itd.;

K.  budući da statistički podaci za EU i države članice o broju radnika u sektoru ribarstva, akvakulture i srodnim sektorima nisu potpuni, dovoljno usklađeni niti raščlanjeni prema pokazateljima da bi bilo moguće procijeniti doprinos žena u tim sektorima;

L.  budući da unatoč poslu koji obavljaju u sektoru ribarstva i akvakulture i unatoč njihovu velikom ekonomskom doprinosu, žene nemaju odgovarajuću socijalnu zaštitu i zaštitu radnika niti odgovarajući profesionalni i poslovni status;

M.  budući da žene u sektoru ribarstva trpe diskriminaciju u pogledu financija i za isti su posao manje plaćene nego muškarci;

N.  budući da posao žena u sektoru ribarstva često nije pravno priznat i socijalno zaštićen u skladu s rizicima i posljedicama po zdravlje, karakterističnim za te djelatnosti;

O.  budući da Europski parlament u svojoj rezoluciji od 22. studenog 2012. o zanatskom ribolovu, malom ribolovu i reformi zajedničke ribarstvene politike poziva Komisiju i države članice u stavku 42. da donesu mjere za veće priznanje na pravnom i socijalnom području rada žena u sektoru ribarstva kako bi se osiguralo ženama koje rade puno ili skraćeno radno vrijeme u obiteljskim poduzećima ili pomažu svojim supružnicima doprinoseći tako osobnoj i obiteljskoj financijskoj održivosti da dobiju pravno priznanje ili socijalne povlastice koje su istovjetne onima koje imaju samozaposlene osobe, osobito primjenjujući Direktivu 2010/41/EU, te da im se osiguraju njihova socijalna i financijska prava, kao što je jednakost u pogledu plaće, naknade za nezaposlene u slučaju gubitka posla (privremeno ili konačno), pravo na mirovinu, ravnoteža između profesionalnog i obiteljskog života, pristup roditeljskom dopustu, pristup besplatnoj socijalnoj zaštiti i zdravstvenim uslugama, zaštiti sigurnosti i zdravlja na poslu te osiguranja kojima se pokrivaju rizici kojima se izlažu radeći na moru;

P.  budući da se u svojoj rezoluciji od 12. rujna 2012. Parlament izjašnjava u vezi s potrebom davanja većeg pravnog i socijalnog priznanja, odavanja većeg priznanja ulozi žena u sektoru ribarstva, davanja istih prava koja uživaju muškarci, davanja pravnog statusa i socijalnih povlastica koje imaju samozaposlene osobe supružnicima i životnim partnerima ribara koji doprinosi održavanju obiteljskog poduzeća;

1.  poziva Komisiju da pokrene specifičan statistički program za regije koje su ovisne o ribolovu, pridajući posebnu pozornost zanatskom obalnom ribolovu, tradicionalnim metodama ribolova i posebnim kanalima za stavljanje proizvoda na tržište te poslu i socijalnim i radnim uvjetima žena koje skupljaju školjkaše, koje izrađuju i krpaju mreže i radnicama koje se bave zanatskim ribolovom i povezanim djelatnostima s ciljem ocjene potreba koje su karakteristične za rad žena te poboljšanja socijalnog priznanja tih zvanja koja su izuzetno naporna;

2.  smatra da je potrebno poboljšati prikupljanje i analizu statističkih informacija u vezi sa zapošljavanjem u sektoru ribarstva raščlanjene prema spolu, vrsti aktivnosti i tipologiji ugovora (samozaposlena osoba, zaposlena osoba, na nepuno radno vrijeme, na puno radno vrijeme, povremeno zaposlena osoba) kako bi se mogao procijeniti doprinos žena u sektoru ribarstva i akvakulture;

3.  poziva Komisiju da se prikupljanje podataka raščlanjenih po spolu proširi na sektor izlova te da se uvedu novi pokazatelji, kao što su dob, razina obrazovanja i osposobljenosti te djelatnost supružnika ili partnera;

4.  smatra da je potrebno utvrditi jasne definicije u vezi sa statističkim pokazateljima koji se upotrebljavaju za prikupljanje podataka o radnika u sektoru ribarstva, akvakulture i srodnim sektorima; isto tako smatra da je potrebno oblikovati usklađeni skup statističkih pokazatelja na razini EU-a i poziva države članice da pravovremeno dostave sve podatke u skladu s tim pokazateljima;

5.  poziva Komisiju i Vijeće da priznaju na pravnoj i socijalnoj razini ulogu žena u sektoru ribarstva i akvakulture, kao i u održivom razvoju područja koja ovise o ribarstvu, s ciljem uklanjanja svih ekonomskih, administrativnih i socijalnih prepreka koje otežavaju zadovoljavanje uvjeta o jednakosti;

6.  poziva Komisiju i Vijeće da potaknu države članice da kao profesionalne bolesti reguliraju i priznaju ozljede zglobova, kralješnice ili reumatske bolesti do kojih dolazi zbog teških vremenskih uvjeta u kojima moraju raditi žene koje skupljaju školjkaše, izrađuju i krpaju mreže, prerađuju ribu, rade kao ribari, te ozljede do kojih dolazi zbog dizanja izuzetno teškog tereta;

7.  poziva Komisiju da prizna kako rad žena doprinosi poboljšanju sljedivosti ribljih proizvoda, što doprinosi obaviještenosti potrošača i osigurava više standarde i veću sigurnost u vezi s proizvodima s područja ribarstva i akvakulture te povećava ekonomske, gastronomske i turističke mogućnosti ribarskih područja;

8.  poziva na stvaranje (u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i/ili drugih instrumenata) posebnih mehanizama potpore koji se mogu pokrenuti u izvanrednim stanjima (prirodne katastrofe) kao i financijskih mehanizama naknade za pomoć ribarima, ribaricama i njihovim obiteljima tijekom privremenih lovostaja, osobito u područjima gdje je ribarstvo jedini izvor prihoda;

9.  smatra da je potrebno poticati i financijski podržavati udruživanje žena pomoću nacionalnih i europskih ženskih mreža s ciljem povećanja vidljivosti žena u sektoru ribarstva, stvaranja društvene svijesti o doprinosu žena u ribarskoj djelatnosti, omogućavanja razmjene iskustava, te iznošenja potreba i zahtjeva žena, od razine lokalne vlasti do razine europskih tijela;

10.  potiče Komisiju i države članice da olakšaju pristup sredstvima za ženske organizacije u sektoru ribarstva, akvakulturi i srodnim sektorima, omogućavajući im da zamisli provedu u praksu, da učvrste svoje organizacijske strukture i stupe u kontakt s drugim ženskim organizacijama za razmjenu iskustva i dobrih praksi;

11.  smatra da je potrebno poticati i osnaživati učinkovito sudjelovanje žena u savjetodavnim tijelima i vijećima, tijelima za donošenje odluka, predstavničkim tijelima, regionalnim tijelima i stručnim udruženjima, jamčeći njihovo sudjelovanje u donošenju odluka u javnom, kao i privatnom sektoru pod uvjetima jednakim onima koji se odnose na muškarce;

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) za razdoblje 2013. – 2020.

12.  primjećuje da je samo jedna država članica iskoristila mogućnosti koje nudi četvrta os Europskog fonda za ribarstvo za financiranje projekata čiji su korisnici žene te poziva države članice da iskoriste mogućnosti koje im EFPR nudi za:

   primjenu načela jednakih mogućnosti prilikom sastavljanja i prilikom razrade ili provedbe operativnih programa;
   stvaranje sektora ribarstva koji je prilagođeniji ženama i to preuređenjem tog sektora i osiguravanjem odgovarajućih kapaciteta (kao što su garderobe na brodicama i u lukama);
   podupiranje udruga žena i njihova organiziranja u mreže (npr. udruge žena koje izrađuju i krpaju mreže, radnica u luci, žena koje pakiraju proizvode);
   podupiranje projekata za ublažavanje problema do kojih dolazi zbog radnih uvjeta žena koje skupljaju školjkaše stojeći, uključujući postizanje ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života;
   podupiranje projekata za promicanje, diversifikaciju i podizanje osviještenosti o ulozi žena u ribarstvu i akvakulturi;
   omogućavanje ženama i djevojkama lakšeg pristupa usavršavanju financirajući konkretne obuke i strukovno obrazovanje i profesionalno priznanje njihove djelatnosti; u tu svrhu države članice trebaju pokrenuti postupke za dobivanje službeno priznatih svjedodžbi o stručnosti i uspostaviti centre za osposobljavanje u djelatnostima koje uobičajeno obavljaju žene u različitim zajednicama;
   omogućavanje boljih mogućnosti zapošljavanja i podupiranje generacijskog kontinuiteta, osobito razvijanjem djelatnosti koje su održive u morskom okolišu;
   poticanje stručnog usavršavanja, posebno žena koje rade u sektoru ribarstva i akvakulture, kako bi se povećale njihove mogućnosti pristupa mjestima u upravi i kvalificiranim tehničkim i upravljačkim mjestima povezanima s ribarstvom s jednakim uvjetima u pogledu plaće;
   poboljšanje uloge žena u ribarstvu, posebno podupirući djelatnosti koje se obavljaju na kopnu, i djelatnosti povezane s ribarstvom, i u proizvodnji i preradi, stavljanju na tržište i prodaji;
   poticanje poduzetničkih inicijativa koje pokreću žene, uključujući po potrebi ekonomsku diversifikaciju izvjesnih djelatnosti povezanih sa sektorom ribarstva, uključujući djelatnosti kao što su muzeologija, kulturna tradicija, obrti, gastronomija i ugostiteljstvo;
   poticanje poduzetničkih inicijativa u djelatnostima koje nisu povezane s ribarstvom u priobalnim područjima koja su pretrpjela gubitak radnih mjesta uslijed provedbe reforme u sektoru ribarstva;

13.  poziva države članice da olakšaju dobivanje povoljnog zajma kojim se omogućuje svladavanje konkretnih poteškoća na koje žene nailaze u vezi s financiranjem projekata koji su prikladni za uključivanje u nacionalne programe u okviru EFPR-a;

14.  poziva države članice da podupru ženske poduzetničke inicijative dodjeljujući povoljne mikrokredite i pružanjem odgovarajućih informacijama u vezi s mogućnostima financiranja;

15.  potiče države članice da poduzmu mjere za razvoj i modernizaciju lokalne infrastrukture, prošire gospodarske aktivnosti i poboljšaju kvalitetu života u ribarskim područjima, osobito u područjima koja u potpunosti ovise o ribarstvu kako bi se osigurao njihov održivi razvoj boreći se općenito protiv siromaštva, a posebno kad ono pogađa žene i djecu te nastojeći spriječiti nasilje protiv žena i nasilje u obitelji;

16.  ponavlja stajališta usvojena u okviru postupka u vezi s Obzorom 2020., Okvirnim programom za istraživanje i inovacije (2014. – 2020.), o poticanju sudjelovanja žena u svim područjima istraživanja, projektima i znanstvenim disciplinama, osobito onih žena koje su se profesionalno posvetile istraživanju morskog okoliša;

17.  poziva države članice da

   pravno priznaju rad žena koje financijski doprinose obitelji i onih koje doprinose svojim radom, iako za taj rad ne dobivaju naknadu;
   osiguraju pomoć ženama dajući im naknade za nezaposlenost u slučaju prekida radnog odnosa (privremeno ili konačno), pravo na mirovinu, postizanje ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života, pristup roditeljskom dopustu (bez obzira na njihov bračni ili građanski status u odnosu na partnera), socijalnom osiguranju i besplatnoj zdravstvenoj zaštiti te zaštitu od rizika kojima su izložene radeći u pomorskom i ribarstvenom sektoru;

18.  budući da Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 22. studenog 2012. o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike traži u stavku 28. da se unutar Svjetske trgovinske organizacije EU založi za kažnjavanje zemalja koje provode diskriminaciju žena, i da u stavku 45. iste Rezolucije od Komisije zahtijeva da prilikom pregovora o ribarstvenim sporazumima osigura da obalna država namijeni neki osnovni dio iz potpore sektoru za razvoj priznanja, promicanja i diversifikacije uloge žena u sektoru ribarstva i da se osigura primjenu načela o jednakosti postupanja i mogućnosti za muškarce i žene, osobito u vezi s usavršavanjem i pristupom financijskim sredstvima i kreditima;

19.  poziva Komisiju da osigura da europska rodna dimenzija bude uključena i zajamčena u sporazumima o gospodarskom partnerstvu koji uključuju sektor ribarstva;

Osnovna uredba o zajedničkoj ribarstvenoj politici

20.  poziva države članice da nadziru ispunjavanje ciljeva nove zajedničke ribarstvene politike povezane s pristupom ribarskim resursima koja se temelji na transparentnim kriterijima ekološkog, socijalnog i ekonomskog karaktera, obuhvaćajući načela o jednakosti postupanja i mogućnostima za žene i muškarce;

21.  poziva države članice da priznaju pravni status žena u slučajevima privremenog prekida rada, uključujući razdoblja biološkog oporavka;

22.  poziva Komisiju i države članice da nadziru provedbu Direktive 2010/41/EU kako bi žene iz ribarstvenog sektora koje rade puno ili skraćeno radno vrijeme u obiteljskim poduzećima ili pomažući svojim supružnicima ili partnerima, doprinoseći na taj način vlastitoj i obiteljskoj financijskoj održivosti, kao i one koje se tim poslom uzdržavaju a ne pripadaju obiteljskoj zajednici, dobile pravno priznanje i socijalne povlastice istovjetne onima koje imaju samozaposlene osobe;

o
o   o

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama država članica.

(1) SL L 223, 15. 8. 2006., str. 1.
(2) SL L 180, 15. 7. 2010., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi P7_TA(2013)0040.
(4) SL C 353 E, 3.12.2013, str. 212.
(5) OJ C 286 E, 23.11.2006, str. 519.
(6) Usvojeni tekstovi P7_TA(2012)0460.
(7) Usvojeni tekstovi P7_TA(2012)0461.
(8) SL C 353 E, 3.12.2013, str. 104.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti