Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0181(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0143/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0143/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0181

Usvojeni tekstovi
PDF 495kWORD 194k
Utorak, 11. ožujka 2014. - Strasbourg
Statistički podaci za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže ***I
P7_TA(2014)0181A7-0143/2014

Amandmani Europskog parlamenta usvojeni 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ustupanju i kvaliteti statističkih podataka za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  Uredbom (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenog 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža1 uspostavlja se mehanizam uzbunjivanja kako bi se olakšalo rano otkrivanje i praćenje neravnoteže. U okviru tog mehanizma, Komisija mora pripremiti godišnje izvješće o mehanizmu uzbunjivanja (RMA) koje sadrži gospodarsku i financijsku kvalitativnu procjenu i u kojem se imenuju države članice za koje Komisija smatra da bi mogle biti pogođene neravnotežom ili su izložene tom riziku.
(1)  Uredbom (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1 o postupku u slučaju mekroekonomske neravnoteže uspostavlja se mehanizam uzbunjivanja kako bi se olakšalo rano otkrivanje i praćenje neravnoteže. U okviru tog mehanizma, Komisija mora pripremiti godišnje izvješće o mehanizmu uzbunjivanja (RMA) koje sadrži gospodarsku i financijsku kvalitativnu procjenu i u kojem se imenuju države članice za koje Komisija smatra da bi mogle biti pogođene neravnotežom ili su izložene tom riziku.
__________________
__________________
1 SL L 306, 23.11.2011., str.25.
1 Uredba (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnotežama (SL L 306, 23.11.2011., str.25.).
Amandman 2
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Pouzdani statistički podaci temelj su djelotvornog nadzora makroekonomske neravnoteže. Kako bi zajamčile kvalitetu i neovisnost statističkih podataka, države članice trebale bi osigurati profesionalnu neovisnost nacionalnih tijela za statistiku, u skladu s Kodeksom prakse europske statistike utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici3.
(3)  Pouzdani, točni i korisni statistički podaci ključni su za djelotvoran nadzor makroekonomske neravnoteže. Kako bi se zajamčile kvaliteta i neovisnost statističkih podataka, trebalo bi ojačati neovisnost Eurostata u skladu s prijedlozima Europskog parlamenta za reviziju Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijećaa, a države članice trebale bi osigurati profesionalnu neovisnost nacionalnih tijela za statistiku, u skladu s Kodeksom prakse europske statistike utvrđenim u toj Uredbi.
__________________
3 SL L 87, 31.3.2009., str. 164.
1a Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).
Amandman 3
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  Nužno je da Komisija i dalje uvažava potrebu za postojanjem pouzdanih statističkih podataka koji politikama Unije omogućuju da bolje odgovore na gospodarske, socijalne i teritorijalne okolnosti na regionalnoj razini.
Amandman 4
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  IMU, temeljen na tablici rezultata s nizom pokazatelja čije se vrijednosti uspoređuju s njihovim indikativnim pragovima, početno je analitičko sredstvo kojim Komisija utvrđuje države članice kada smatra da događaji zahtijevaju dublju analizu radi određivanja postojanja neravnoteža ili nastanka rizika. IMU bi trebao uključivati podatke koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. U sljedećim se detaljnim preispitivanjima, međutim, pokretačke sile primijećenih događaja detaljno analiziraju s ciljem utvrđivanja naravi neravnoteža. Tablica rezultata i prag ne tumače se mehanički, već podliježu ekonomskom tumačenju. Komisija će prilikom provođenja detaljnih preispitivanja proučiti širok raspon ekonomskih varijabli i dodatnih informacija vodeći potrebnu brigu o okolnostima posebnim za svaku državu. Zbog toga se svi podaci korišteni za postupak makroekonomske neravnoteže ne mogu unaprijed detaljno navesti, već bi ih trebalo definirati upućivanjem na postupke navedene u Uredbi (EU) 1176/2011 za otkrivanje makroekonomskih neravnoteža, kao i sprečavanje ispravljanje makroekonomskih neravnoteža u Uniji. Komisija i Vijeće bi pri provedbi postupka u slučaju makroekonomskih neravnoteža prednost trebali dati statističkim podacima koje su države članice sastavile i prenijele Komisiji (Eurostatu). Drugi statistički podaci koji se ne sastavljaju i ne prenose na taj način trebali bi se koristiti samo kada prethodni statistički podaci ne pružaju potrebne informacije te vodeći računa o kvaliteti tih drugih statističkih podataka.
(4)  IMU, temeljen na tablici rezultata s nizom pokazatelja čije se vrijednosti uspoređuju s njihovim indikativnim pragovima, početno je analitičko sredstvo kojim Komisija utvrđuje države članice kada smatra da događaji zahtijevaju dublju analizu radi određivanja postojanja neravnoteža ili nastanka rizika. IMU bi trebao uključivati podatke koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. U sljedećim se detaljnim preispitivanjima, međutim, pokretačke sile primijećenih događaja detaljno analiziraju s ciljem utvrđivanja naravi neravnoteža. Tablica rezultata i prag ne bi se smjeli tumačiti mehanički, već bi trebali podlijegati ekonomskom tumačenju. Komisija će prilikom provođenja detaljnih preispitivanja proučiti širok raspon ekonomskih varijabli i dodatnih informacija vodeći potrebnu brigu o okolnostima posebnim za svaku državu. Zbog toga se svi podaci korišteni za postupak makroekonomske neravnoteže ne mogu unaprijed detaljno navesti, već bi ih trebalo definirati upućivanjem na postupke navedene u Uredbi (EU) 1176/2011 za otkrivanje makroekonomskih neravnoteža, kao i sprečavanje ispravljanje makroekonomskih neravnoteža u Uniji. Europski parlament, Vijeće i Komisija bi pri provedbi, praćenju i ocjenjivanju postupka u slučaju makroekonomskih neravnoteža prednost trebali dati statističkim podacima koje su države članice sastavile i prenijele Komisiji (Eurostatu). Drugi statistički podaci koji se ne sastavljaju i ne prenose na taj način trebali bi se koristiti samo kada prethodni statistički podaci ne pružaju potrebne informacije te vodeći računa o kvaliteti tih drugih statističkih podataka.
Amandman 5
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Potrebno je utvrditi pouzdani postupak za sastavljanje, nadzor i objavu podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže kao i stalno poboljšavanje osnovnih statističkih informacija u skladu s okvirima Komisije za kvalitetno upravljanje europskom statistikom. Skupina direktora za makroekonomsku statistiku koju je osnovala Komisija, primjerena je skupina stručnjaka za pružanje potrebne pomoći Komisiji (Eurostat) za primjenu grubog postupka nadzora kvalitete za podatke važne za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže.
(5)  Potrebno je utvrditi pouzdani postupak za prikupljanje, sastavljanje, nadzor i objavu podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže kao i stalno poboljšavanje osnovnih statističkih informacija u skladu s okvirima Komisije za kvalitetno upravljanje europskom statistikom. Skupina direktora za makroekonomsku statistiku koju je osnovala Komisija, koja uključuje stručnjake iz Odbora za europski statistički sustav i Europskog sustava središnjih banaka, primjerena je skupina stručnjaka za pružanje potrebne pomoći Komisiji (Eurostat) za primjenu grubog postupka nadzora kvalitete za podatke važne za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže.
__________________
__________________
217 završna verzija i COM(2011) 211 završna verzija.
4COM(2005)0217 završna verzija i COM(2011)0211 završna verzija.
Amandman 6
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Od ključne je važnosti da se priprema statistike koja je potrebna za provođenje aktivnosti Unije temelji samo na pouzdanim podacima. U pripremi podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, koji su ključna podloga za otkrivanje slučajeva makroekonomske neravnoteže kao i za sprečavanje i ispravljanje pretjerane makroekonomske neravnoteže u Uniji, nepouzdani podaci mogu imati značajan utjecaj na interes Unije. Za provođenje postupka makroekonomske neravnoteže nužne su dodatne mjere za postizanje učinkovitijeg provođenja pripreme, ustupanja i nadzora kvalitete podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Tim bi se mjerama trebala povećati pouzdanost osnovnih statističkih podataka kao i ustupanje i nadzor kvalitete podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Radi sprečavanja lažnog predstavljanja podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, bilo namjernog ili radi ozbiljnog nemara, potrebno je ustanoviti mehanizam financijskih kazni kojim će se osiguravati potrebna savjesnost u pripremi podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže.
(6)  Od ključne je važnosti da se priprema statistike koja je potrebna za provođenje aktivnosti Unije temelji samo na pouzdanim podacima. Postupke utvrđene Uredbama (EU) br. 1176/2011 i (EU) br. 1174/2011 primjereno je dopuniti odgovarajućim formalnim okvirom za sastavljanje, nadzor kvalitete i objavu podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, u skladu sa zajedničkim mjerilima kvalitete utvrđenima Uredbom (EZ) br. 223/2009. Dodatnim mjerama trebalo bi se postići učinkovitije provođenje pripreme, ustupanja i nadzora kvalitete podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, a one su nužne za provođenje postupka makroekonomske neravnoteže. Tim bi se mjerama trebala povećati pouzdanost osnovnih statističkih podataka kao i ustupanje i nadzor kvalitete podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže.
Amandman 7
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6a)  Radi sprečavanja lažnog predstavljanja podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, bilo namjernog ili zbog ozbiljnog nemara, potrebno je ustanoviti korektivni mehanizam kojim će se osiguravati potrebna savjesnost u pripremi podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže.
Amandman 8
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  U svrhu dopune pravila o izračunavanju kazni za manipulaciju statističkim podacima te pravila o postupku koji Komisija mora slijediti prilikom istraživanja takvih radnji, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („Ugovor“) trebala bi biti dodijeljena Komisiji s obzirom na detaljne kriterije za utvrđivanje iznosa kazne te provođenje Komisijinih istraga. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Tijekom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija treba osigurati istodobnu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
(7)  U svrhu dopune pravila o izračunavanju depozita koji nose kamate i kazni za manipulaciju statističkim podacima te pravila o postupku koji Komisija mora slijediti prilikom istraživanja u vezi s manipulacijom statističkim podacima, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („Ugovor“) trebala bi biti dodijeljena Komisiji s obzirom na detaljne kriterije za utvrđivanje iznosa kazne te provođenje Komisijinih istraga. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Tijekom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija treba osigurati istodobnu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
Amandman 9
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)   Između Komisije i statističkih tijela država članica potrebno je ustanoviti blisku suradnju i stalan dijalog kako bi se osigurala kvaliteta podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže koje ustupaju države članice te osnovnih statističkih podataka.
(8)  Stalna suradnja i koordinacija između Komisije (Eurostata) i statističkih tijela država članica važan su dio učinkovite koordinacije statističkih aktivnosti u okviru Europskog statističkog sustava (ESS). Tu suradnju potrebno je pojačati kako bi se osigurala kvaliteta podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže koje ustupaju države članice te osnovnih statističkih podataka; pri razvijanju, pripremi i diseminaciji podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže u okviru odgovarajuće strukture upravljanja i statističkih programa rada ESS-a i Europskog sustava središnjih banaka (ESCB) trebalo bi poštovati institucionalno razdvajanje ESCB-a i neovisnost središnjih banaka.
Amandman 10
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  U vezi s podacima koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže potrebna je, u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 223/2009, uska suradnja između Europskog statističkog sustava i Europskog sustava središnjih banaka kako bi se smanjilo opterećenje izvješćivanja, zajamčila usklađenost, poboljšali osnovni statistički podaci i osigurala usporedivost.
(9)  Budući da je ESS nadležan za pripremu brojnih osnovnih statističkih podataka za podatke koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, a ESSB za pripremu drugih statističkih podataka za podatke koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, trebala bi se osigurati uska suradnja tih dvaju sustava u vezi s podacima koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 223/2009, kako bi se smanjilo opterećenje izvješćivanja, zajamčila usklađenost, poboljšali osnovni statistički podaci i osigurala usporedivost. Praktični operativni mehanizmi za suradnju između ESS-a i ESSB-a za jamčenje kvalitete podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže mogu se utvrditi u memorandumu o razumijevanju. Uzimajući u obzir njegovo dugotrajno iskustvo u statističkim područjima obuhvaćenima podacima koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, Odbor za monetarnu, fiskalnu i platnobilančnu statistiku (CMFB), osnovan Odlukom Vijeća 2006/856/EZ1a, mogao bi dati savjete o praktičnim operativnim mehanizmima za suradnju koji bi se mogli odražavati u tom memorandumu o razumijevanju.
_____________
1a.  SL L 332, 30.11.2006., str. 21.
Amandman 11
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Odredbe iz ove Uredbe trebalo bi promatrati unutar okvira jačanja europskog gospodarskog upravljanja koje poziva na veću demokratsku odgovornost i na nacionalnoj i na europskoj razini. Poboljšani sustav statističkog nadzora podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže trebalo bi uključivati tješnje i pravodobnije uključivanje nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta. Iako su u okviru dijaloga sugovornici Europskog parlamenta relevantne institucije Unije i njihovi predstavnici, nadležni odbor Europskog parlamenta može pozvati i predstavnike nacionalnih statističkih zavoda da dobrovoljno sudjeluju u razmatranjima.
Amandman 12
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.b (nova)
(9b)  Jačanje gospodarskog upravljanja poboljšanim sustavom statističkog nadzora podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže trebalo bi uključivati tješnje i pravodobnije uključivanje nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta.
Amandman 13
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  Međutim, obustavi fondova zbog postupka u slučaju makroekonomskih neravnoteža trebalo bi pribjeći samo u krajnjem slučaju i trebalo bi uzeti u obzir dubinske analize nezaposlenosti, siromaštva i pokazatelja smanjenja BDP-a.
Amandman 14
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)
2a.  Postupci osiguranja kvalitete uspostavljeni u okviru ove Uredbe uzimaju u obzir najbolje prakse iz postojećih postupaka osiguranja kvalitete i oslanjaju se na njih. Oni nemaju za posljedicu nastanak dvostrukih napora u vezi s osiguranjem kvalitete niti paralelne skupine podataka.
Amandman 15
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 2.
2.  Rokovi za prosljeđivanje podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže su oni koji su utvrđeni sukladno odgovarajućim temeljnim aktima ili ih u posebnim kalendarima priopćuje Komisija vodeći računa potrebama Unije.
2.  Rokovi za prosljeđivanje podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže su oni koji su utvrđeni sukladno odgovarajućim temeljnim aktima ili ih u posebnim kalendarima priopćuje Komisija vodeći računa o okviru Europskog semestra i potrebama Unije.
Amandman 16
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 3.
3.  Komisija državama članicama svake godine šalje vremenski raspored u vezi s godišnjim izvješćem o mehanizmu uzbunjivanja osnovanom u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) br. 1176/2011. Na osnovi tog vremenskog rasporeda te rokova i kalendara iz stavka 2. Komisija utvrđuje i državama članicama javlja krajnji rok za prosljeđivanje svih najnovijih podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže.
3.  Komisija državama članicama svake godine šalje vremenski raspored u vezi s godišnjim izvješćem o mehanizmu uzbunjivanja osnovanom u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) br. 1176/2011. Na osnovi tog vremenskog rasporeda te rokova i kalendara iz stavka 2. Komisija utvrđuje i državama članicama javlja krajnji rok do kojega Komisija (Eurostat) treba izvaditi podatke važne za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže na osnovi kojih za svaku državu članicu izračunava pokazatelje za pregled u okviru tog postupka te uspostavlja referentnu bazu podataka važnih za postupak u slučaju ekonomske neravnoteže.
Amandman 17
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 3.a (novi)
3a.  Najkasnije pet radnih dana nakon krajnjeg roka Komisija (Eurostat) svakoj državi članici omogućuje pristup referentnoj bazi podataka s izvađenim podacima koji su važni za postupak u slučaju ekonomske neravnoteže, radi provjere. Države članice provjeravaju i potvrđuju podatke, odnosno podnose amandmane na njih, tijekom razdoblja od sedam radnih dana nakon tog petodnevnog roka.
Amandman 18
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.  Prilikom prosljeđivanja podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže iz članka 1. države članice Komisiji (Eurostatu) u obliku izvješća o kvaliteti šalju informacije o načinu izračuna tih podataka, uključujući moguće promjene izvora ili metoda.
1.  Prilikom prosljeđivanja podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže iz članka 1. države članice Komisiji (Eurostatu) u obliku izvješća o kvaliteti podnose informacije o načinu izračuna tih podataka, uključujući moguće promjene izvora ili metoda.
Amandman 19
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2.a (novi)
2a.  Države članice prosljeđuju izvješće o kvaliteti u roku od sedam dana u skladu s člankom 2. stavkom 3.a.
Amandman 20
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 3.
3.  Komisija donosi provedbene akte s ciljem definiranja načina, strukture i učestalosti izvješća o kvaliteti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 14. stavku 2.
3.  Komisija donosi delegirane akte s ciljem definiranja načina, strukture i učestalosti izvješća o kvaliteti iz stavka 1. Ti se delegirani akti donose u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 12.
Amandman 21
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 2.
2.  Države članice sastavljaju inventare i dostavljaju ih Komisiji (Eurostat) najkasnije [… ][devet mjeseci nakon usvajanja ove Uredbe]. Komisija donosi provedbene akte kako bi definirala strukturu i mehanizme za ažuriranje tih inventara najkasnije […] [u roku od šest mjeseci nakon usvajanja ove Uredbe]. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 14. stavku 2.
2.  Države članice sastavljaju inventare i dostavljaju ih Komisiji (Eurostat) najkasnije [… ][devet mjeseci nakon „stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija donosi delegirane akte kako bi definirala strukturu i mehanizme za ažuriranje tih inventara najkasnije […] [u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe]. Ti se delegirani akti donose u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 12.
Amandman 22
Prijedlog Uredbe
Poglavlje VI. – naslov
MISIJE U DRŽAVE ČLANICE
MISIJE U DRŽAVE ČLANICE U OKVIRU DIJALOGA
Amandman 23
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1.
1.  Kada Komisija (Eurostat) utvrdi probleme, posebno u kontekstu ocjene kvalitete u skladu s člankom 5., može se odlučiti za misije u dotičnu državu članicu.
1.  Kada Komisija (Eurostat) utvrdi potrebu za jačanjem svoje ocjene kvalitete statističkih podataka, posebno u kontekstu ocjene kvalitete u skladu s člankom 5., može se odlučiti za misije u dotičnu državu članicu u okviru dijaloga.
Amandman 24
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 2.
2.  Cilj tih misija je dubinski ispitati kvalitetu dotičnih podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Službena putovanja usmjerena su na metodološka pitanja, izvore i metode opisane u popisima, podatke i popratne statističke procese u cilju ocjenjivanja njihove usklađenosti s relevantnim računovodstvenim i statističkim pravilima.
2.  Cilj misija u okviru dijaloga iz stavka 1. jest dubinski ispitati kvalitetu dotičnih podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Misije u okviru dijaloga usmjerene su na metodološka pitanja, izvore i metode opisane u popisima, podatke i popratne statističke procese u cilju ocjenjivanja njihove usklađenosti s relevantnim računovodstvenim i statističkim pravilima.
Amandman 25
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 2.a (novi)
2a.  Prilikom organiziranja misija u okviru dijaloga Komisija (Eurostat) dostavlja svoje privremene nalaze dotičnoj državi članici na očitovanje.
Amandman 26
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 3.
3.  Komisija (Eurostat) Odboru za ekonomsku politiku osnovanom Odlukom Vijeća 74/122/EEC7 podnosi izvješće o rezultatima tih misija, uključujući moguća očitovanja dotične države članice u vezi s tim rezultatima. Nakon prosljeđivanja Odboru za ekonomsku politiku, ta se izvješća objavljuju zajedno s mogućim očitovanjima dotične države članice, ne dovodeći u pitanje odredbe o statističkoj povjerljivosti iz Uredbe (EZ) br. 223/2009.
3.  Komisija (Eurostat) Europskom parlamentu i Odboru za ekonomsku politiku osnovanom Odlukom Vijeća 74/122/EEZ7 podnosi izvješće o rezultatima tih misija u okviru dijaloga, uključujući moguća očitovanja dotične države članice u vezi s tim rezultatima. Nakon prosljeđivanja Europskom parlamentu i Odboru za ekonomsku politiku, ta se izvješća objavljuju zajedno sa svim očitovanjima dotične države članice, ne dovodeći u pitanje odredbe o statističkoj povjerljivosti iz Uredbe (EZ) br. 223/2009.
____________
____________
7.   SL L 63, 5.3.1974., str. 21.
7.   SL L 63, 5.3.1974., str. 21.
Amandman 27
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 4.
4.  Države članice, na zahtjev Komisije (Eurostata), pružaju potporu stručnjaka u statističkim pitanjima povezanima s postupcima u slučaju makroekonomske neravnoteže, uključujući za pripremu i provedbu misija. Pri izvršavanju svojih zadataka navedeni stručnjaci stavljaju na raspolaganje neovisno stručno znanje. Popis tih stručnjaka bit će sastavljen do (datum se mora odrediti) na temelju prijedloga koje Komisiji (Eurostatu) šalju nacionalna tijela odgovorna za podatke koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže.
4.  Države članice, na zahtjev Komisije (Eurostata), pružaju potporu stručnjaka u statističkim pitanjima povezanima s postupcima u slučaju makroekonomske neravnoteže, uključujući za pripremu i provedbu misija u okviru dijaloga. Pri izvršavanju svojih zadataka navedeni stručnjaci stavljaju na raspolaganje neovisno stručno znanje. Popis tih stručnjaka bit će sastavljen do (Šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe) na temelju prijedloga koje Komisiji (Eurostatu) šalju nacionalna tijela odgovorna za podatke koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže.
Amandman 28
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 5.
5.  Komisija (Eurostat) utvrđuje pravila i postupke povezane s odabirom stručnjaka, uzimajući u obzir odgovarajuću raspodjelu stručnjaka prema državama članicama te odgovarajuću rotaciju stručnjaka između država članica, njihove radne dogovore i financijske detalje. Komisija (Eurostat) dijeli s državama članicama puni trošak koji je nastao pružanjem pomoći nacionalnih stručnjaka državama članicama.
5.  Komisija (Eurostat) utvrđuje pravila i postupke povezane s odabirom stručnjaka, uzimajući u obzir odgovarajuću raspodjelu stručnjaka prema državama članicama te odgovarajuću i pravovremenu rotaciju stručnjaka između država članica, njihove radne dogovore i financijske detalje. Komisija (Eurostat) dijeli s državama članicama puni trošak koji je nastao pružanjem pomoći nacionalnih stručnjaka državama članicama.
Amandman 29
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 6.a (novi)
6a.  Ovaj članak ne primjenjuje se u slučajevima u kojima sektorsko zakonodavstvo već osigurava posjete Komisije državama članicama.
Amandman 30
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.  Komisija (Eurostat) osigurava podatke koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže korištene u svrhu postupka makroekonomskih neravnoteža, uključujući putem izvješća za medije i/ili drugim kanalima ako to smatra prikladnim.
1.  Komisija (Eurostat) objavljuje podatke koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže korištene u svrhu postupka makroekonomskih neravnoteža, uključujući putem izvješća za medije i/ili drugim kanalima ako to smatra prikladnim.
Amandman 31
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.  Komisija (Eurostat) ne odgađa pružanje podataka država članica koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže kada država članica nije poslala vlastite podatke.
2.  Komisija (Eurostat) određuje datum objave izvješća za medije i o tome obavještava države članice u roku od deset radnih dana nakon krajnjeg roka navedenog u članku 2. Ona ne odgađa pružanje podataka država članica koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže kada država članica nije poslala vlastite podatke.
Amandman 32
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak 3.
3.  Komisija (Eurostat) može izraziti zadršku vezanu uz kvalitetu podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Najkasnije tri radna dana prije planiranog datuma objave, Komisija (Eurostat) obavještava dotičnu državu članicu i predsjednika Odbora za ekonomsku politiku o zadršci koju namjerava izraziti i objaviti. U slučaju gdje se slučaj razriješi nakon objave podataka i zadrške, povlačenje zadrške se objavljuje bez odlaganja.
3.  Komisija (Eurostat) može izraziti zadršku vezanu uz kvalitetu podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Dotična država članica mora imati mogućnost obrane svog stajališta. Najkasnije deset radnih dana prije planiranog datuma objave, Komisija (Eurostat) obavješćuje dotičnu državu članicu i predsjednika Odbora za ekonomsku politiku o zadršci koju namjerava izraziti i objaviti. U slučaju gdje se slučaj razriješi nakon objave podataka i zadrške, povlačenje zadrške se objavljuje bez odlaganja.
Amandman 33
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak 4.
4.  Komisija (Eurostat) može mijenjati podatke koje su proslijedile države članice i pružati izmijenjene podatke i obrazloženje o izmjenama u slučaju gdje postoje dokazi da podaci koje su dostavile države članice nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 3. stavka 2. Najkasnije tri radna dana prije planiranog datuma objave, Komisija (Eurostat) obavještava dotičnu državu članicu i predsjednika Gospodarskog i financijskog odbora o izmijenjenim podacima i o obrazloženju navedene izmjene.
4.  Komisija (Eurostat) može mijenjati podataka koje su proslijedile države članice i objaviti izmijenjene podatke i obrazloženje o izmjenama u slučaju gdje postoje dokazi da stvarni podaci koje su dostavile države članice nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 3. stavka 2., kao ni sa primjenjivim metodološkim standardima i zahtjevima cjelovitosti, vjerodostojnosti, pravovremenosti i usklađenosti statističkih podataka. Najkasnije tri radna dana prije planiranog datuma objave, Komisija (Eurostat) obavještava dotičnu državu članicu i predsjednika Gospodarskog i financijskog odbora o izmijenjenim podacima i o obrazloženju navedene izmjene.
Amandman 34
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 1.
1.  Vijeće, koje djeluje na prijedlog Komisije, može donijeti odluku o izricanju kazne državi članici koja namjerno ili zbog ozbiljnog nemara lažno predstavi podatke koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže.
1.  Vijeće, koje djeluje na preporuku Komisije, može u postupku od dva koraka donijeti odluku o izricanju depozita koji nosi kamate te naknadno, ako Komisija procijeni da država članica nije postupila sukladno korektivnim mjerama iz stavka 1.a i, kao krajnju mjeru, odluku o izricanju kazne državi članici koja je namjerno postupala kako bi lažno predstavila podatke važne za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže ili uslijed ozbiljnog nemara koji je doveo do lažnog predstavljanja podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, što je utjecalo na sposobnost Komisije da provede ispravnu i poštenu procjenu.
Amandman 35
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 1.a (novi)
1a.  Država članica u utvrđenom roku podnosi izvješće Komisiji o korektivnim mjerama koje su potrebne da bi se razmotrilo i popravilo lažno predstavljanje ili ozbiljni nemar iz stavka 1. te spriječio nastanak sličnih okolnosti u budućnosti. Izvješće se objavljuje.
Amandman 36
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 2.
2.  Kazna iz stavka 1. djelotvorna je, odvraćajuća i razmjerna prirodi, ozbiljnosti i trajanju lažnog predstavljanja. Iznos kazne ne prelazi 0,05 % BDP-a dotične države članice.
2.  Depozit koji nosi kamate iz stavka 1. djelotvoran je, odvraćajući i razmjeran prirodi, ozbiljnosti i trajanju lažnog predstavljanja. Iznos depozita koji nosi kamate ne prelazi 0,05 % BDP-a dotične države članice u prethodnoj godini.
Amandman 37
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1.
3.  Komisija može provesti sve potrebne istrage kako bi utvrdila postojanje lažnog predstavljanja iz stavka 1. Može donijeti odluku o pokretanju istrage kada utvrdi da postoje ozbiljni pokazatelji postojanja činjenica koje bi mogle prouzročiti takvo lažno predstavljanje. Istražujući moguća lažna predstavljanja, Komisija uzima u obzir sve primjedbe koje podnose dotične države članice. U svrhu provedbe svojih zadataka, Komisija može od države članice zatražiti da pruži informacije te može provesti inspekcije na licu mjesta i pristupiti osnovnim statističkim informacijama i dokumentima povezanima s podacima važnima za postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža. Ako zakonodavstvo dotične države članice zahtijeva prethodno sudsko odobrenje za inspekcije na licu mjesta, Komisija podnosi zahtjev za potrebnim dozvolama.
3.  Komisija može, u skladu s Ugovorima i posebnim sektorskim zakonodavstvom, započeti i provesti sve potrebne istrage kako bi utvrdila postojanje lažnog predstavljanja iz stavka 1. Može donijeti odluku o pokretanju istrage kada utvrdi da postoje ozbiljni pokazatelji postojanja činjenica koje bi mogle prouzročiti takvo lažno predstavljanje. Istražujući moguća lažna predstavljanja, Komisija uzima u obzir sve primjedbe koje podnose dotične države članice. U svrhu provedbe svojih zadataka, Komisija može od države članice pod istragom zatražiti da pruži informacije te može provesti inspekcije na licu mjesta i pristupiti osnovnim statističkim informacijama i dokumentima povezanima s podacima važnima za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Ako zakonodavstvo države članice nad kojom se provodi istraga tako zahtijeva, traži se sudsko odobrenje prije inspekcije na licu mjesta.
Amandman 38
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 2.
Po završetku istrage i prije podnošenja prijedloga Vijeću, Komisija pruža dotičnoj državi članici priliku da bude saslušana u vezi s predmetom istrage. Komisija temelji bilo koji prijedlog Vijeću samo na činjenicama koje je dotična država članica imala priliku komentirati.
Po završetku istrage i prije podnošenja preporuke Vijeću, Komisija pruža državi članici nad kojom se provodi istraga priliku da bude saslušana u vezi s predmetom istrage. Komisija temelji bilo koju preporuku Vijeću samo na činjenicama koje je dotična država članica imala priliku komentirati.
Amandman 39
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)
Komisija obavještava nadležni odbor Europskog parlamenta o svakoj istrazi ili preporuci u skladu s ovim stavkom. Nadležni odbor Europskog parlamenta može državi članici koja je predmet preporuke Komisije ponuditi priliku za sudjelovanje u razmjeni stajališta.
Amandman 40
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 4.a (novi)
4a.  Komisija može nakon obrazloženog zahtjeva dotične države članice upućenog Komisiji preporučiti da Vijeće smanji iznos depozita koji nosi kamate ili da ga poništi.
Depozit koji nosi kamatu snosi kamatnu stopu koja odražava kreditni rizik Komisije i odgovarajuće razdoblje ulaganja.
Amandman 41
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 5.
5.  Sud Europske unije ima neograničenu nadležnost za reviziju odluka Vijeća kojima se određuju kazne u skladu sa stavkom 1. Može poništiti, smanjiti ili povećati tako izrečenu kaznu.
5.  Sud Europske unije ima neograničenu nadležnost da preispita odluke Vijeća kojima se izriču depoziti koji nose kamate u okviru stavka 1. Može poništiti, smanjiti ili povećati tako izrečen depozit koji nosi kamate.
Amandman 42
Prijedlog Uredbe
Poglavlje IX. – naslov
PRIRODA I RASPODJELA PRORAČUNA SANKCIJA
PRIRODA I DODJELA PRORAČUNA NOVČANIH KAZNI
Amandman 43
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od tri godine s početkom od jednog mjeseca nakon usvajanja ove Uredbe. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog trogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3., članka 6. stavka 2. i članka 9. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od dvije godine s početkom od jednog mjeseca nakon usvajanja ove Uredbe. Komisija nakon savjetovanja s odgovarajućim sudionicima, uključujući ESB, u skladu s člankom 127. UFEU-a sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog trogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
Amandman 44
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 3.
3.  Delegiranje ovlasti iz članka 9. stavka 4. Europski parlament ili Vijeće može opozvati u bilo kojem trenutku. Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Poništenje proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Ono ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3., članka 6. stavka 2. i članka 9. stavka 4. Europski parlament ili Vijeće mogu opozvati u bilo kojem trenutku. Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Poništenje proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Ono ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 45
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 5.
5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 9. stavkom 4. stupa na snagu samo ako se tomu ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca po obavještavanju Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se ne protive. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stavkom 3., člankom 6. stavkom 2. i člankom 9. stavkom 4. stupa na snagu samo ako se tomu ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od tri mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se neće protiviti. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 46
Prijedlog Uredbe
Članak 13.
U vezi s mjerama iz članka 9., Vijeće odlučuje ne uzimajući u obzir glas člana Vijeća koji predstavlja dotičnu državu članicu.
U vezi s mjerama iz članka 9., Vijeće odlučuje ne uzimajući u obzir glas člana Vijeća koji predstavlja dotičnu državu članicu. Smatra se da je Vijeće usvojilo odluku iz članka 9. stavka 1., osim ako Vijeće kvalificiranom većinom ne odluči odbiti preporuku u roku od deset dana nakon što je Komisija donese.
Amandman 47
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 1.a (novi)
Kvalificirana većina članova Vijeća iz članka 9. stavka 1. utvrđuje se u skladu s točkom (a) članka 238. stavka 3. UFEU-a.
Amandman 48
Prijedlog Uredbe
Članak 15.
U skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 223/2009, nacionalni statistički zavodi država članica osiguravaju potrebnu koordinaciju podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže na nacionalnoj razini. Ostala nacionalna tijela u tu svrhu moraju izvijestiti nacionalni statistički zavod. Države članice provode potrebne mjere kako bi osigurale provedbu ove odredbe.
U skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 223/2009, nacionalni statistički zavodi država članica osiguravaju potrebnu koordinaciju podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže na nacionalnoj razini. U tu svrhu, nacionalne središnje banke, u svojstvu članova Europskog sustava središnjih banaka koji proizvode podatke važne za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, te ako je prikladno, ostala relevantna nacionalna tijela moraju surađivati s nacionalnim statističkim zavodom. Nacionalna tijela koja iznose podatke smatraju se odgovornima za te podatke. Države članice provode potrebne mjere kako bi osigurale provedbu ove odredbe.
Amandman 49
Prijedlog Uredbe
Članak 17.
Komisija (Eurostat) redovito obavještava Europski parlament i Vijeće o aktivnostima koje provodi Komisija (Eurostat) u svrhu provedbe ove Uredbe.
Komisija (Eurostat) najmanje jednom godišnje obavješćuje Europski parlament i Vijeće o aktivnostima koje provodi Komisija (Eurostat) u svrhu provedbe ove Uredbe u kontekstu Europskog semestra kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1175/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1a .
________________
1a Uredba (EU) br. 1175/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenog 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1466/97 o jačanju proračunskog nadzora i nadzora usklađivanja ekonomskih politika (SL L 306, 23.11.2011., str. 12.).
Amandman 50
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 1.
1.  Do 14. prosinca 2014., te zatim svakih pet godina, Komisija preispituje primjenu ove Uredbe i o tome dostavlja izvješće Europskome parlamentu i Vijeću.
1.  Do 14. prosinca 2014. i nakon toga svakih pet godina, Komisija revidira i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe. Ako je potrebno, to izvješće popraćeno je daljnjim zakonodavnim prijedlozima.
Amandman 51
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b
(b)  učinkovitost ove Uredbe i primijenjenog postupka praćenja.
(b)  učinkovitost i proporcionalnost ove Uredbe i primijenjenog postupka praćenja.

(1)Predmet je vraćen odgovornom odboru na razmatranje na temelju članka 57. stavka 2. drugog podstavka Poslovnika Europskog parlamenta (A7-0143/2014).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti